KTO Şubat Ayı Konya İli Ekonomik Göstergeleri'ni Yayınladı


12 Mart 2014

Konya Ticaret Odası (KTO), Şubat ayı Konya İli Ekonomik Göstergeleri’ni yayınladı. Konya Ticaret Odası tarafından aylık yayınlanan Konya İli Ekonomik Göstergeleri Bülteni’nde; Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ), Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), Konya İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni yer alıyor.

KONYA’DA PERAKENDE GÜVENİ, 5 AYIN ARDINDAN YÜKSELDİ

2014’ün ilk ayında negatif bölgede değer alan Konya Perakende Güven Endeksi, şubat ayında yükselmesine rağmen yine negatif bölgede kaldı. Şubat ayında KOPE, -3,9 değerini alırken Türkiye genelini temsil eden TEPE -10,2 değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 6,5 puan düşerken, Türkiye genelini temsil eden TEPE 4,1 puan düştü. Konya perakendesi, Şubat 2014’te Türkiye genelinden daha iyi, AB-28’den daha kötü bir performans sergiledi.

Konya’da perakende sektörüne şubat ayında alt sektörler itibariyle bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektörü en iyi performansı gösteren ve geçen yıla göre artış gösteren tek sektör oldu. Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar, mobilya ve aydınlatma ekipmanları ve ev içi kullanım ürünleri, elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar ve motorlu taşıtlar sektörlerinde ise düşüş genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Geçen yıla göre en fazla düşüş motorlu taşıtlar sektöründe oldu.

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ GÜVENİ ENDEKSİ, 2 AYDIR DÜŞÜYOR

Ocak 2014’te bir önceki aya göre düşerek 7,3 puan değerini alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Şubat 2014’te 7,4 puan düşerek -0,1 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden hizmetler sektörü güven endeksi Şubat 2014’te -2 puan değerini aldı. AB-28 hizmetler sektörü güven endeksi de 7,3 puan değerini aldı. Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre Konya’da düşerken, Türkiye’de ve AB-28’de yükseldi. Hizmetler sektörü güven endeksinin düşmesinde geçtiğimiz 3 aya göre işlerin durumundaki ve hizmetlere olan talepteki düşüş etkili oldu. Konya hizmetler sektörü, Şubat 2014’te AB-28’den daha düşük, Türkiye genelinden daha yüksek bir değer aldı.

Şubat ayında Konya’da hizmetler sektörüne alt sektörler itibariyle bakıldığında danışmanlık faaliyetleri sektörü en iyi performansı gösteren sektör oldu. Danışmanlık faaliyetleri sektörünü; sağlık işleri ve sosyal hizmetler, eğitim, posta ve telekomünikasyon hizmetleri ve finansal hizmetler sektörleri takip etti. Bu beş sektör, Şubat 2014’te endeks değerinin üzerinde değerler aldı. Oteller ve restoranlar, hizmet faaliyetleri, ulaştırma hizmetleri, bilgisayar ve ilgili hizmetler ve yayımcılık faaliyetleri sektörleri Şubat 2014 endeks değerinden daha düşük değer aldı. Yayımcılık faaliyetleri sektörü ise en düşük değeri alan sektör oldu.

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ, ŞUBAT’TA CİDDİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Aralık 2013’e göre yükselerek Ocak 2014’te -8,3 puan değerini alan Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Şubat 2014’te 14,8 puan yükselerek 6,5 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden inşaat sektörü güven endeksi Şubat 2014’te -16,2 puan değerini aldı. AB-28’de inşaat sektörü güven endeksi ise -25,9 puan değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi; bir önceki aya göre Konya’da ve AB-28’de yükselirken, Türkiye genelinde düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki artışta normalin üzerindeki siparişler ve önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı beklentisinde artış etkili oldu. Konya inşaat sektörü güven endeksi Şubat 2014’te hem Türkiye genelinden hem de AB-28’den daha yüksek değer aldı.

 

KONYA’DA İSTİHDAM TÜRKİYE GENELİNDEN DAHA FAZLA ARTTI

Konya İstihdam İzleme Bültenine göre Kasım 2013’te sigortalı ücretli çalışanların sayısı Türkiye genelinde 12 milyon 558 bin olurken Konya’da ise 267 bin olmuştur. Kasım 2012’den Kasım 2013’e sigortalı ücretli sayısı Türkiye’de 561 bin (yüzde 4,7) artarken Konya’da yaklaşık 19 bin (yüzde 7,5) artmıştır.

Konya, Kasım ayı verilerine göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla olan 8. ildir. Son 1 yıldaki sigortalı ücretli artışına en fazla katkı sağlayan iller arasında Konya 9. sırada yer almıştır. Kasım 2012’den Kasım 2013’e sigortalı ücretli çalışan sayısı değişiminde Konya, yüzde 7,5’lik artış oranı ile 81 il arasında 15. sırada, istihdamın en fazla olduğu ilk 15 il arasında ise 5. sırada gelmektedir.

KONYA’NIN İHRACATI OCAK 2014’TE, OCAK 2013’E GÖRE YÜZDE 51 ARTTI

Konya’nın ihracatı 2014 yılının Ocak ayında geçen yıla göre büyük bir artış göstererek başladı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 100 milyon dolar seviyesine bile ulaşamayan ihracat 2014 yılının Ocak ayında 139 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ocak 2014 seviyesi ile Konya, 2013 yılı aylık ortalama ihracatının üstüne çıktı. Konya’nın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 51 artarken Türkiye’nin toplam ihracatı ancak yüzde 8,6 artmış.

Konya, 2014 yılının ilk ayında ithalata da artarak başladı. 2013 yılının Ocak ayında 71 milyon dolar olan aylık ithalat 2014 yılının Ocak ayında ise yüzde 37,9 artarak 98 milyon dolar oldu. Türkiye’nin Ocak ayı toplam ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarken Konya’nın ithalatı yüzde 37,9 artmıştır. Konya’nın 2014 Ocak ayı ihracatı Türkiye’nin 12 milyar dolarlık ihracatının yüzde 1,1’ini oluşturmaktadır. 98 milyon dolarlık ithalat ise Türkiye’nin 2014 Ocak ayı toplam ithalatının ancak yüzde 0,5’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2014 yılının Ocak ayı itibari ile 6,8 milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken Konya ise 40 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Ocak ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65’lerde kalırken Konya için aynı oran yüzde 141’e yükselmiştir.

Sektörel olarak bakıldığında ise 2014 Ocak ayında da Konya’nın en fazla ihracat yaptığı sektörler 2013 yılına göre değişmemiştir. Bir önceki yılın Ocak ayı ile kıyasladığında yine Konya’da makine ihracatının öne çıktığı görülmektedir.  Kazanlar, makineler, mekanik cihaz ve aletler sektörü 43 milyon dolarlık ihracatı ile Ocak ayında Konya’nın ihracatının yüzde 31’ini oluşturmaktadır. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatı en çok artan sektör yüzde 140’lık artışı ile süt ürünleri ihracatı olmuştur bu sektörü Kakao ve Kakao müstahzarları yüzde 113’lük artış ile takip etmektedir. Konya’nın ihracatındaki genel artışın da etkisiyle ihracatı azalan sektör olmamıştır.

- Konya’nın Ocak 2014’te İhracatı En Çok Artan Ülke İran

Ülkeler bazında Konya ihracatına bakıldığında Ocak 2014’te ilk sırada yine 24,7 milyon dolarlık ihracatı değeri ile Irak yer almaktadır. Konya’nın Irak’a olan ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 milyon dolar artarak 16,2 milyon dolardan 24,7 milyon dolara yükselmiştir. Irak’ın ardından 8,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve 7,6 milyon dolarlık ihracatı ile Rusya Federasyonu gelmektedir. Almanya ve Rusya’yı sırasıyla İran, Suudi Arabistan, Libya, ABD, Mısır, Yunanistan ve İngiltere takip etmektedir.  Bir önceki yılın aynı ayına göre bakıldığında ise Mısır hariç en fazla ihracat yapılan ülkelerin hepsinde artış gözlenmiştir. En fazla artış ise yüzde 147 ile İran’da görülmüştür. Konya’nın İran’a olan ihracatı bir önceki yıla göre Ocak ayında 2,8 milyon dolardan 7,4 milyon dolara yükselmiştir.

Konya en fazla ithalatı ise Rusya’dan yapmaktadır. Rusya’nın Ocak ayındaki ithalatı 4 katına çıkarak 15 milyon dolara yükselmiştir. Konya’nın Rusya’dan yaptığı ithalat toplam ithalatının ise yüzde 15’ini oluşturmaktadır.