KTO Başkanı Selçuk Öztürk Orta Vadeli Programı Değerlendirdi


11 Ocak 2016

Hükümet, Türkiye’nin büyüme hedefini yükseltti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Orta Vadeli Program’da 2015 için büyüme beklentisi yüzde 4,  2016 için ise yüzde 4,5 olarak belirlendi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk “OVP yeniden yüksek büyümeyi hedeflediğimizi göstermektedir. 2016 yılında yüzde 4,5 büyüme hedefi reel sektör için olumludur” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2016-2018 döneminde uygulanacak Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Şimşek, 2015 için yüzde 3 olarak öngörülen büyümenin yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 4'e yükseltildiğini, 2016 için büyüme beklentisinin yüzde 4,5, 2017 ve 2018 için de yüzde 5 olarak belirlendiğini bildirdi.

OVP’yi değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk şu ifadelere yer verdi:

“Yurt dışı kaynaklı risklerin ekonomimizi etkilediği 2015 yılının ardından, geçmiş OVP’lerin aksine büyümenin hızlanmasına yönelik belirlenen hedefler iş dünyası adına bizleri umutlandırmıştır. 12 aylık cari işlemler açığının 35 milyar doların altına gerilemesi büyüme hedefinin yükseltilmesi için ortam oluşturmuştur. Cari açık sorunun büyüme önünde koyduğu engelin kalktığını görmekteyiz. 2015 büyümesinin yüzde 4 olarak hedeflenmesi gerçekçidir. Geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında görülen sanayi üretimindeki artış bu hedefi desteklemektedir. Kayıp yıl olarak görünen 2015’te yüzde 4 büyüme dünya çapında bir başarıdır. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları kriz öncesi dönemin oldukça altındadır ve ortalama yüzde 3,5 civarında devam edecektir. Türkiye bu büyüme oranları ile Çin ve Hindistan’la birlikte öne çıkan ülkeler arasındadır. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerdeki paranın değer kaybı Türkiye’den çok yüksek oranda olmuştur. Bu noktada da ülkemiz diğer ülkelere göre pozitif ayrışmıştır. Yüksek enflasyon ve işsizlik sorun oluşturmaya devam etmektedir. İşsiliğin yüzde 10’nun altına, enflasyonun da yüzde 5 seviyelerine inmesi gerekmektedir. OVP’de hükümetimizin bu sorunların çözümü yönünde kararlılığı dikkat çekicidir” dedi.

OVP'de ‘kapsayıcı, sürdürülebilir ve yüksek büyümeye’ vurgusunun,  2016’da ekonominin gündemin ilk sırasına geleceğini göstermektedir, şeklinde değerlendiren Başkan Öztürk, “Yeni bir ekonomik reform ortamı yakaladığımız bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası, ülkemizde hem güçlü bir siyasi iktidar hem de ekonomik programları hayata geçirecek bir irade oluşmuştur. Ekonomiyle ilgili; Yapısal Dönüşüm Programları, 64’ncü Hükümet Programı ve 2016 Yılı Eylem Planı, hedeflerin yakalanması için rehber olacaktır. Bütün dünyada düşük büyümenin ciddi bir sorun olduğu dönemde ülkemizde reformcu bir sürecin başlıyor olması bu süreci daha da önemli kılıyor. Önümüzdeki 4 yılda planlı bir seçimin görülmüyor olması, uzun zamandır duraksamış olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi haline gelmesi ve yapılması gereken yapısal reformlar açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır” dedi.