KTO Başkanı Selçuk Öztürk Kuzey Irak'taki Referandumu Değerlendirdi


26 Eylül 2017

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, referandum sonrasında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne karşı Türkiye’nin uygulayacağı her türlü yaptırımı destekleyeceklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Irak’ın kuzeyinde, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan referandumla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Öztürk “Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran zaferiyle Osmanlı topraklarına katılan Kuzey Irak, 4 yüz yıl boyunca Türk medeniyetine sahip olan ve tüm etnik unsurların barış ve kardeşçe yaşadığı bir bölge iken İngiliz işgali sonucunda bu coğrafyada yüz yıldır kan ve gözyaşının dinmediği bir gerçektir. Bölgesel yönetimin bölgeye hiç bir fayda sağlamayacak, hiç bir hukuki dayanağı olmayan tehlikeli girişimi, tarihi haklarımız bulunan Kuzey Irak’ı yeniden ateşe atacaktır. Bölgede yaşayan Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin yaşam hakları için Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması Türkiye’nin sorumluluğunda olan bir konudur” dedi.

Öztürk açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, bölgede istikrar ve barış ortamının sağlanmasına yönelik tüm çabaları boşa çıkaracak, bölgedeki halkların yaşam haklarını hiçe sayacak, çatışma ortamına zemin hazırlayacak bir şekilde sözde bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmiştir. Başta, Türkiye ve Irak merkezi yönetimi olmak üzere tüm dünyanın uyarılarına rağmen, yapılan bu tarihi yanlış, hem Irak halkı, hem de bölgemiz açısından büyük riskler taşımaktadır ve yeni sorunlar doğuracaktır. Komşu ve dost ülke Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalamayı hedefleyen bu adım, başta Kerkük'te olmak üzere, etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet verecektir. Kuzey Irak'ın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürecek her adım, ülkemizi de doğrudan ilgilendirmektedir ve buna kayıtsız kalamayız. Bölgede yaşayan etnik unsurların ortak iradesini yansıtmayan, tek taraflı alınan kararla yapılan bu referandum aynı zamanda, Türkiye’nin sınır güvenliğine açık bir tehdittir. Bölgesel yönetimin beceriksiz siyaseti sebebiyle terör yuvası haline gelen bölgede terör odakları daha da cesaretlenecektir. Devletimizin, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması yönündeki tavrı her zaman nettir. MGK’nın tavsiye kararları ile Hükümetimizin bu yönde atacağı her adımın arkasında olacağız.”

Bölgesel yönetimin yanlış tutumu sebebiyle komşu iki devlet arasında devam eden ticari ilişkilerin de zedeleneceğini vurgulayan Başkan Öztürk, iş dünyası olarak, bölgeye yönelik her türlü ticari yaptırımı desteleyeceklerini söyledi. Öztürk, “Irak, Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biridir. 2016 yılında Irak, Türkiye'nin Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olmuştur. 2016 yılında Irak'a 7.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye’nin yaptığı bu ihracatın yüzde 2,5’lik kısmı Konya tarafından karşılanmıştır. Konya; 2016 yılında en fazla ihracat yaptığı ülke olan Irak’a 190,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 2017’de artarak devam eden ihracatımız ilk 7 ayda 124,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Referandum sonrası alınaak tedbirler ve uygulanacak yaptırım ile önümüzdeki dönemde Irak ile ticaret düşüşe geçecektir. Konya olarak, 2017 ihracat hedeflerimiz doğrultusunda tedbirlerimizi alacağız” şeklinde konuştu.