Konya Ticaret Odasın'dan Sermaye Artırımında Süre Uzatma Talebi


11 Şubat 2014

Anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı için belirlenen süre 14 Şubat’ta doluyor. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Kur ve faiz artışıyla yaşanılan zor bir dönemde yüzbinlerce şirketimizi çalışamaz hale getireceğine inandığımız sermaye artırımı uygulamasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca, sermayesi eksik olan şirketler 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermaye artışına giderek bağlı bulundukları ticaret sicil müdürlüğüne bildirmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar anonim şirketlerin sermayelerini 50 bin liraya, limited şirketlerin ise 10 bin liraya çıkarmaları gerekiyor. Sermayelerini belirlenen tutara yükseltmeyen şirketler çalışmıyor kabul edilecek ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, “Sermayeleri 50 bin TL’nin altında olan anonim şirketler ile 10 bin TL’nin olan limited şirketlerin sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar bu tutara yükselterek, Ticaret Sicili Müdürlüklerine kaydettirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar sermayelerini belirlenen tutarlara yükseltmeyen şirketler, infisah etmiş yani çalışmıyor kabul edilecek, ticaret hayatına devam edemeyecektir. Ticaret Sicili Müdürlükleri de infisah eden bu şirketlerin tasfiye dışında bir işlem yapmasına izin vermeyecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sermaye artırımı süresini bir yıl uzatma yetkisi bulunmaktadır. Son dönemde Yeni Türk Ticaret Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çek Kanunu, E-defter ve E-fatura uygulamaları gibi işletmelerimizi ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle şirketlerimize ek yükler getirilmiştir. Bu kanun ve yönetmeliklerin yürürlük süresinin çok kısa olması nedeniyle firmalarımız, gerekli alt yapının oluşturulmasına fırsat bulamadan cezai yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Diğer taraftan; özel sektörümüzün borçlanmaya bağımlı sergilediği tehlikeli yapı, sırtındaki ağır vergi ve prim yükü ile beraber son dönemde ekonomimizde görülen artan kur ve faizler işletmelerimiz için büyük sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Nakit sıkışıklığı yaşayan işletmelerimiz faiz artırımı ile birlikte kredi kullanımında da sıkıntı yaşamaktadır. Böyle bir dönemde yüzbinlerce şirketimizi çalışamaz hale getireceğine inandığımız sermaye artırımı uygulamasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ertelenmesini talep ediyoruz. Ekonomimimizn bel kemiği olan işletmelerimiizn büyük bir kısmının çalışamaz hale gelmesi ekonomimizin de kilitlenmesine yol açabilir. Sürenin bir yıl uzatımı, şirketlerimize ve ülke ekonomimize zaman kazandıracaktır” dedi.