KONYA TİCARET ODASI KONYA KİTABI XVII “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇLER” YAYIMLANDI


18 Şubat 2020

KONYA TİCARET ODASI KONYA KİTABI XVII “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇLER” YAYIMLANDI 

Şehrimizin ekonomik ve sosyal yaşamını, tarihî ve kültürel değerlerini ele alan Konya Kitabı’nın 17.’si olan “Geçmişten Günümüze Göçler” Konya Ticaret Odası tarafından yayımlandı.

konyakitabi1.jpg

Konya Ticaret Odası başkanı Selçuk Öztürk, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya, tarihi, kültürel ve ekonomik alanlarda önemli birikimleri olan bir şehir olması nedeni ile tarihte önemli göçler almış ve göçler vermiştir. Konya Kitabı serisinde de Konya’nın bu alandaki tarihi sürecine ışık tutmak amacı ile yapılan çalışmalar bir araya getirilerek kalıcı eser haline getirilmeye çalışılmıştır” dedi.  

Göçlerin bölgelerin, ülkelerin ve hatta kıtaların kaderini değiştirdiğini, kültürel ekonomik ve sosyal birçok boyutunun bulunduğunu belirten Başkan Öztürk, KTO olarak Konya kitabı serisinde bölgemiz ve şehrimiz için tarihte büyük önem taşıyan konuların ele alındığını ifade etti. Başkan Öztürk, Konya Kitabı’nın son iki sayısında “Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” ile “Konya Ticaret Tarihi” eserlerini Konya kazandırdıklarını, son olarak da göçler konusunun derinlemesine ele alınarak uzun bir çalışmanın ardından yayımladığını söyledi.

Öztürk iki cilt halinde yayımlanan “Geçmişten Günümüze Göçler” kitabı ile ilgili şunları söyledi: “Tarihi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak amacı ile hazırladığımız Konya Kitabı XVII. serisi de kapsamlı ve nitelikli ulusal ve uluslararası alanda kataloglarda yer alan ve taranan bir yayın olma özelliğini sürdürmektedir. Her sayısında özgün ve önemli çalışmalara yer verdiğimiz özel sayılarımızın bu serisinde de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir başkent olan Konya ve çevresinde yaşanan göçlerle ilgili çalışmaları tarihe not düşecek olan kalıcı bir eser haline getirmeyi hedefledik. Konya, tarihte önemli göçler almış ve göçler vermiş bir şehirdir. Şehrimizin göç tarihi incelendiğinde; Konya Ovası ve çevresinin M.Ö. 3 bin yılında yoğun bir şekilde iskân edilmeye başlandığı ve bu durumun Erken Tunç Çağı’nın ya da İlk Tunç Çağı sonlarına kadar devam ettiğini görmekteyiz. 1000’li yıllardan itibaren önemli göçlere tanıklık etmiş Konya’da, Selçuklu dönemi göçleri bu şehrin gelecek yüzyıllarda daha çok önem kazanmasına katkıda bulunmuştur. Selçuklular 1040 yılından itibaren çeşitli coğrafyalara yayılmaya başlamış, Anadolu’ya da yoğun bir Selçuklu göçü gerçekleşmiştir. Konya, 1200’lü yıllardan sonra yine önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak, başta Hz Mevlana olmak üzere İslam kültür ve medeniyetine hizmet eden alimlerin göçleri ile bambaşka bir havaya bürünmüştür. Dolayısıyla bu tarihi süreçte yaşanan göç hadiselerini ve bunun kültürel ekonomik ve sosyolojik boyutunu ele alan akademik çalışmaları bu eserde toplayarak gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. İki ciltlik bu eserimizi beğenerek okuyacağınızı ümit eder, bu kitabın yayınlanmasında başta editörlerimiz olmak üzere, makale veren tüm akademisyen ve yazarlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

konyakitabi2.jpg