Konya-Karaman-Mersin Demiryolu


21 Mart 2013

Sayı    : 2013/022                                                                                     
Konu  : Konya-Karaman-Mersin Demiryolu                                                       

BASIN BÜLTENİ

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Mersin’de düzenlenen “Konya-Karaman-Mersin” lojistik toplantısının Konya’nın limanlara ulaşımı konusunda umut verdiğini söyledi. Başkan Öztürk toplantıda Konya-Karaman-Mersin demiryolu hattının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımı ile Mersin'de düzenlenen 'Konya-Karaman-Mersin Lojistik' toplantısı,  Konya iş dünyasının uzun süredir dile getirdiği ulaşım sorunun çözümü açısından umut aşıladı.

Konuyla ilgi açıklama yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk “Konya coğrafi olarak Türkiye’nin merkezinde bulunmasına karşın limanlara ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılar ticaretimizi olumsuz etkilemektedir. Konya gibi liman bağlantısı sorunu yaşamakta olan ve ülkenin önemli bir üretim gücünü yansıtan bölgelerin, mevcut yapıya alternatif bir çıkış yakalamaları tüm ülkenin yararınadır. Bugün ülke ekonomisinin temel problemlerinden biri, ekonomik değerlerin %65’e yakın bölümünün Marmara Bölgesinde yoğunlaşmasıdır. Bu durum ekonomi için başlı başına stratejik tehdit olduğu gibi, Marmara Bölgesinde günlük yaşama dair pek çok probleme de neden olmaktadır. Artık yeni sanayi yatırım içi alan ya yoktur ya da satın alma değerlerinin üzerindedir. Hâlbuki bölgede sunulan lojistik hizmetlerin sağladığı avantaj nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcı başka bölgeleri, uygulanan teşvik tedbirlerine rağmen ekonomik bulmamaktadır. Yeni ve nitelikli yatırım alanları oluşturmanın en etkili yolunun lojistik dezavantajları gidermek olduğu şüphesizdir. Tüm dünyada denize mesafesi yüzlerce kilometre olan ciddi üretim alanları, lojistik sorunları çözülerek oluşturulmuştur. Türkiye açısından dengeli kalkınma perspektifi ve 2023 hedeflerinin gerçekçi bir zemine oturtulması bakımından, genelde Orta Anadolu’nun ve özelde de Konya’nın dinamik gücünden ve geniş üretim potansiyelinden yararlanmak gerekmektedir. Bunun tek yolu Konya’nın üretim gücünü destekleyecek lojistik yatırımlardır. Dünya ekonomisi ile entegre olmak için en ucuz ulaşım imkanları kullanmak gerekmektedir. Deniz ve demiryolunu içeren bir taşımacılık sistemi rekabetçilik açısından vazgeçilmezdir. Limana hem hızlı ve hem de düşük maliyetle ulaşmak, Konya’nın ve Türkiye’nin gücüne güç katacaktır. Bu çerçevede Konya-Karaman-Mersin Demiryolu hattının çift hatlı, sinyalizasyonlu, işletme hızı yüksek altyapı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi Konya’nın Mersin Limanına erişim süresini ciddi ölçüde azaltarak ihracat performansının artmasında belirleyici rol oynayacaktır” dedi.

kto-baskan-ozturk.jpg