Konya İli Ekonomik Göstergeleri - Nisan 2013


04 Nisan 2013

Sayı    : 2013/029                                                                                      
Konu  : Konya İli Ekonomik Göstergeleri                          

BASIN BÜLTENİ

Konya Ticaret Odası, Mart ayı Konya İli Ekonomik Göstergeleri’ni yayınladı. Konya Ticaret Odası tarafından aylık yayınlanan Konya İli Ekonomik Göstergeleri bülteninde Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), KTO İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni yer alıyor.

- KONYA PERAKENDESİ SON 7 AYIN ZİRVESİNDE

Konya Perakende Güven Endeksi Anketi (KOPE) Türkiye’nin, yerel düzeyde perakende sektöründeki eğilimleri ölçen ilk gösterge olarak Konya’da faaliyet gösteren perakendecilerin nabzını 1 yıldır tutmaya devam ediyor. Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) ile Konya’daki perakende sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırılması mümkün hale gelmiştir.

Konya Perakende Güven Endeksi, 2013’ün ilk iki ayından sonra üçüncü ayında da yükselmeye devam etti. Mart ayında KOPE, 4,9 değerini alırken Türkiye genelini temsil eden TEPE de 1,1 değerini aldı. KOPE geçen yıla göre 2,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puan yükseldi. Konya perakendesi, Ağustos 2012’den bu yana en yüksek değerini aldı. Konya perakendesi Mart 2013’te hem Türkiye geneline hem de AB-27’ye göre daha iyi bir performans sergiledi.

Satış beklentilerinin son 11 ayın en yüksek değerini aldığı KOPE’ye göre Mart 2013’te Konya’da faaliyet gösteren perakendecilerin yüzde 55’i önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 20,3 düzeyinde. Gelecek 3 aydaki satış beklentilerde geçen aya göre 4,3 puanlık artış, geçen yılın aynı dönemine göre 13,7 puanlık düşüş görüldü. Konya’da beklentiler Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da yükselmeye devam etti. Satış beklentileri son 11 ayın yüksek değerini aldı. Mart ayında beklentiler Türkiye geneline çok yakın değer aldı.

- KONYA’NIN SİGORTALI ÜCRETLİ İSTİHDAMI 250 BİN’E YAKLAŞTI

KTO İstihdam İzleme Bülteni’ne göre; Aralık 2012’de sigortalı ücretli çalışanların sayısı Türkiye genelinde 11 milyon 940 bin olurken Konya’da ise 248 bin olmuştur. Aralık 2011’den Aralık 2012’ye sigortalı ücretli sayısı Türkiye’de 909 bin (yüzde 8,2) artarken Konya’da 25 bin (yüzde 11,2) artmıştır. Aralık 2009’dan Aralık 2012’ye Türkiye’deki sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 32,2 artarken, Konya’da artış oranı yüzde 41,8 olmuştur.

Konya, Aralık ayı verilerine göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla olan iller arasında 8. sıradadır. Konya, 3 büyük şehrin yanı sıra Bursa, Kocaeli, Antalya ve Adana’nın arkasında yer almaktadır. Konya’yı Gaziantep, Tekirdağ ve Mersin takip etmektedir. Son 1 yıldaki sigortalı ücretli artışına en fazla katkı sağlayan iller arasında Konya 8. sırada yer almıştır. Aralık 2011’den Aralık 2012’ye sigortalı ücretli çalışan sayısı değişiminde Konya, yüzde 11,2’lik artış oranı ile 81 il arasında 24. sırada, istihdamın en fazla olduğu ilk 15 il arasında ise Konya, Gaziantep’in ardından 2. sırada gelmektedir.

Konya işyeri sayısı en çok artan iller arasında dördüncü sırada

Aralık 2012’de işyeri sayısı Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 538 bin olurken Konya’da ise 38 bin olmuştur. Aralık 2011’den Aralık 2012’ye işyeri sayısı Türkiye’de 102 bin (yüzde 7,1) artarken Konya’da 2,8 bin (yüzde 8) artmıştır. Aralık 2009’dan Aralık 2012’ye Türkiye’deki işyeri sayısı yüzde 26,4 artarken Konya’da artış oranı ise yüzde 32,9 olmuştur.

Konya, işyeri sayısı en fazla olan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’nın ardından 6. sırada yer almıştır. Konya’yı, Kocaeli, Adana ve Mersin takip etmektedir. Konya, son 1 yıldaki işyeri sayısı artışına katkıda bulunan iller arasında da Konya 6. sırada yer almıştır. Aralık 2011’den Aralık 2012’ye işyeri sayısı değişiminde Konya, yüzde 8’lik artış ile 81 il arasında 25. sırada, işyeri sayısının en fazla olduğu ilk 15 il arasında ise Gaziantep, Adana ve İstanbul’dan sonra 4. sırada gelmektedir. Konya’yı, Kocaeli, Antalya ve Bursa takip etmektedir.

- KONYA’NIN İHRACATI ŞUBAT AYINDA ARTIŞA GEÇTİ

Konya Dış Ticaret Bülteni’ne göre; Konya’nın ihracatı Şubat ayında 105.2 milyon dolar olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı ayına göre %8,6 oranında arttı. 2013 yılının Şubat ayında ülkemizin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 oranında artarak 11.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Konya’nın ihracatı %8,6 oranında artarak 105.1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Konya’nın İthalatı ise %30,7 oranında artarak 97.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Konya 2013 yılının Şubat ayında yaklaşık 7.2 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Sektörel olarak ise Konya ihracatında en yüksek paya sahip olan taşıt araçları ve yan sanayi sektörünün ihracatı 2013 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında artış göstererek 43.3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. En fazla ihracatın yapıldığı ilk beş sektör içerisinde en fazla artış oranı ise Makine ve Aksamları sektöründe görülmüştür. Sektörün ihracatı bir yıl önceki döneme göre %9 oranında artarak 36 milyon dolardan 40 milyon dolara yükselmiştir. Savunma ve Havacılık Sanayi sektöründeki ihracat artışı apaçık göze çarpmaktadır. Bu sektörün ihracatı bir önceki yıla göre %100 oranında artarak 2,6 milyon dolardan 5,2 milyon dolara yükselmiştir.

Konya’nın ihracat artışında Bulgaristan ve Rusya önde

Ülke bazında Konya ihracatına bakıldığında 2013 yılının Ocak-Şubat döneminde ilk sırada 34 milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak yer almaktadır. Irak’a ihracatımız 2012 yılının Ocak-Şubat döneminde 40.7 milyon dolar iken, 2013 yılının aynı döneminde %16,3 oranında azalarak 34 milyon dolara düşmüştür.

Irak’ın ardından 12.3 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve 9.8 milyon dolarlık ihracat değeri ile Rusya Federasyonu gelmektedir. 2013 Ocak-Şubat ayında Rusya Federasyonu’na ihracatımız %109,9 artarken, Bulgaristan’a olan ihracatımız ise %259,9 artarak 8.3 milyon dolar olmuştur. Şimdiye kadar ilk 10 içerisinde yer alan İtalya ciddi düşüş kaydetmiştir. İtalya’ya olan ihracatımız %72 azalarak 16.6 milyon dolardan 4.6 milyon dolara düşmüştür.