Konya İli Ekonomik Göstergeleri - Mayıs 2013


07 Mayıs 2013

Sayı     : 2013/039 
Konu    : Konya Ekonomik Göstergeleri                                                                                                  

BASIN BÜLTENİ

Konya Ticaret Odası, Nisan ayı Konya İli Ekonomik Göstergeleri’ni yayınladı. Konya Ticaret Odası tarafından aylık yayınlanan Konya İli Ekonomik Göstergeleri bülteninde; Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), KTO İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni yer alıyor.

- KONYA PERAKENDESİ SON 1 YILIN ZİRVESİNDE

Konya Ticaret Odası tarafından yayınlanan Konya Perakende Güven Endeksi Anketi (KOPE); Türkiye’nin, yerel düzeyde perakende sektöründeki eğilimleri ölçen ilk gösterge olarak Konya’da faaliyet gösteren perakendecilerin nabzını bir yıldan fazla bir süredir tutmaya devam ediyor. Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) ile Konya’daki perakende sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırılması mümkün hale gelmiştir.

Konya Perakende Güven Endeksi, 2013’ün dördüncü ayında da yükselişini sürdürdü. Nisan ayında KOPE, 5,9 değerini alırken Türkiye genelini temsil eden TEPE de 9,2 değerini aldı. KOPE geçen yıla göre 2 puan düşerken, geçen aya göre ise 1 puan yükseldi. Konya perakendesi, son 1 yılın en yüksek değerini aldı.

İşlerdeki toparlanma algısı geçen aya göre yükseldiği endekse göre; geçen yıla göre işlerin bugünkü durumu martta düşerken nisanda yükseldi. İşlerinin geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirtenlerin oranı Nisan 2013’te yüzde 17,1 iken, azaldığını belirtenlerin oranı yüzde 47,8 oldu. İşlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla durumunda Mart 2013’e göre 4,2 puanlık artış, Nisan 2012’ye göre ise 7,1 puanlık düşüş oldu.

- KONYA’NIN SİGORTALI ÜCRETLİ İSTİHDAMI %10 ARTTI

KTO İstihdam İzleme Bülteni’ne göre; Ocak 2013’te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 11 milyon 818 bin olurken Konya’da ise 241 bin olmuştur. Ocak 2012’den Ocak 2013’e sigortalı ücretli sayısı Türkiye’de 861 bin (yüzde 7,9) artarken Konya’da 22 bin (yüzde 10) artmıştır. Ocak 2010’dan Ocak 2013’e Türkiye’deki sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 33,2 artarken, Konya’da artış oranı yüzde 40,6 olmuştur.

Konya, Ocak ayı verilerine göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla olan iller arasında 8. sıradadır. Konya, 3 büyük şehrin yanı sıra Bursa, Antalya, Kocaeli ve Adana’nın arkasında yer almaktadır. Konya’yı Gaziantep, Tekirdağ ve Manisa takip etmektedir. Son 1 yıldaki sigortalı ücretli artışına en fazla katkı sağlayan iller arasında Konya 9. sırada yer almıştır. Ocak 2012’den Ocak 2013’e sigortalı ücretli çalışan sayısı değişiminde Konya, yüzde 10’luk artış oranı ile 81 il arasında 24. sırada, istihdamın en fazla olduğu ilk 15 il arasında ise Konya, Gaziantep, Denizli ve Manisa’nın ardından 4. sırada gelmektedir.   

Ocak 2013’te işyeri sayısı Türkiye genelinde 1 milyon 522 bin olurken Konya’da ise 37 bin olmuştur. Ocak 2012’den Ocak 2013’e işyeri sayısı Türkiye’de 95 bin (yüzde 6,6) artarken Konya’da 2,7 bin (yüzde 7,8) artmıştır. Ocak 2010’dan Ocak 2013’e Türkiye’deki işyeri sayısı yüzde 27,1 artarken Konya’da artış oranı ise yüzde 33,4 olmuştur.

- YUNANİSTAN’A İHRACAT %740 ARTTI

Konya Dış Ticaret Bülteni’ne göre; Mart ayında Konya’nın ihracatı azaldı, ithalatı arttı. İhracatımız 2013 Mart ayında 121.1 milyon dolar olarak gerçekleşerek, geçen yılın Mart ayına göre %2 oranında azaldı. Aynı dönemde ithalatımız ise %24,6 oranında artarak 123.6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Konya 2013 yılının Ocak-Mart döneminde yaklaşık 27 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı %109.4 olurken, bu rakam 2012 yılının aynı döneminde %121.6’dir. Burada yaklaşık 12 puanlık bir azalma olmuştur. Bu da artan ithalat rakamlarına karşın ihracattaki artışın daha yavaş olmasından kaynaklanmaktadır.

Sektörel olarak ise Konya ihracatında en yüksek paya sahip olan taşıt araçları ve yan sanayi sektörünün ihracatı 2013 yılının Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalarak 68.8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İlk beş sektör içerisinde en fazla artış oranı ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektöründe görülmüştür. Sektörün ihracatı bir yıl önceki döneme göre %32 oranında artarak 17.1 milyon dolardan 22.7 milyon dolara yükselmiştir. Savunma ve Havacılık Sanayi ile Çelik sektöründeki istikrarlı ihracat artışı devam etmektedir. Savunma ve Havacılık Sanayinin ihracatı bir önceki yıla göre %32 oranında artarak 7.8 milyon dolara, Çelik sektörünün ihracatı ise %47 artarak 5,6 milyon dolara yükselmiştir.

Konya’nın ihracat artışında Yunanistan ve Rusya önde

2013 yılının Ocak-Mart döneminde ilk sırada 51.2 milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak yer almaktadır. Irak’a ihracatımız 2012 yılının Ocak-Mart döneminde 68.4 milyon dolar iken, 2013 yılının aynı döneminde %25 oranında azalarak 51.2 milyon dolara düşmüştür.

Irak’ın ardından 19.5 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve Rusya Federasyonu gelmektedir. 2013 Ocak-Mart döneminde Rusya Federasyonu’na ihracatımız %139,4 artmıştır. Şimdiye kadar ilk 10 içerisinde yer alan İtalya ciddi düşüş kaydetmiştir. İtalya’ya olan ihracatımız %62.8 oranında azalarak 19.9 milyon dolardan 7.4 milyon dolara düşmüştür. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde neredeyse durma noktasına gelen Yunanistan’a ihracatımız, 2013 yılı aynı döneminde ise %740 artarak 1.7 milyon dolardan 14.3 milyon dolara yükselmiştir.