Konya İli Ekonomik Göstergeleri


10 Nisan 2014

Konya Ticaret Odası (KTO), Mart ayı Konya İli Ekonomik Göstergeleri’ni yayınladı. Konya Ticaret Odası tarafından aylık yayınlanan Konya İli Ekonomik Göstergeleri Bülteni’nde; Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ), Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), Konya İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni yer alıyor.

 

KONYA PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ, SON 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Konya Perakende Güven Endeksi’ne göre; Kasım’dan bu yana negatif bölgede değer alan Konya perakendesi, mart ayında da yine negatif bölgede değer aldı. Mart ayında KOPE, -6,4 değerini alırken Türkiye genelini temsil eden TEPE 0,6 değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 11,3 puan, TEPE ise 0,5 puan düştü. Konya perakendesi, mart ayında hem Türkiye genelinden hem de AB-28’den daha kötü bir değer aldı. Konya perakende güven endeksi, Aralık 2012’den bu yana en düşük değerini almış oldu. KOPE’nin geçen yıla göre düşmesinde önümüzdeki 3 aydaki satış beklentilerindeki düşüş etkili oldu.

Konya’da perakende sektörüne mart ayında alt sektörler itibariyle bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre tüm sektörlerde düşüş görüldü. Geçen yıla göre en fazla düşüş birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar sektöründe oldu.

 

POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SEKTÖRÜ EN İYİ PERFORMANSI GÖSTERDİ

Ocak 2014’ten bu yana düşüşünü sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mart 2014’te bir önceki aya göre 5,5 puan düşerek -5,6 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden hizmetler sektörü güven endeksi Mart 2014’te -0,9 puan değerini aldı. AB-28 hizmetler sektörü güven endeksi de 7,8 puan değerini aldı. Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre Konya’da düşerken, Türkiye’de ve AB-28’de yükseldi. Hizmetler sektörü güven endeksinin düşmesinde geçtiğimiz 3 aya göre işlerin durumundaki ve hizmetlere olan talepteki ve önümüzdeki 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisindeki düşüş etkili oldu. Konya hizmetler sektörü, Mart 2014’te hem AB-28’den hem de Türkiye genelinden daha düşük değer aldı.

Mart ayında Konya’da hizmetler sektörüne alt sektörler itibariyle bakıldığında posta ve telekomünikasyon hizmetleri sektörü en iyi performansı gösteren sektör oldu. Posta ve telekomünikasyon hizmetleri sektörünü; eğitim ve yayımcılık faaliyetleri sektörleri takip etti. Bu 3 sektör pozitif değer aldı. Finansal hizmetler, hizmet faaliyetleri, ulaştırma hizmetleri ve bilgisayar ve ilgili hizmetler sektörleri Mart 2014 endeks ortalamasından daha düşük değer aldılar. Bilgisayar ve ilgili hizmetler sektörü ise en düşük değeri alan sektör oldu.

 

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ, MART’TA DÜŞTÜ

Aralık 2013’teki düşüşün ardından Ocak 2014’ten bu yana yükselen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mart 2014’te bir önceki aya göre 6,8 puan düşerek -0,3 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden inşaat sektörü güven endeksi Mart 2014’te -15,5 puan değerini aldı. AB-28’de inşaat sektörü güven endeksi ise -23 puan değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi; bir önceki aya göre Konya’da düşerken, Türkiye genelinde ve AB-28’de yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki düşüşte önümüzdeki 3 aydaki çalışan sayısı beklentisindeki düşüş etkili oldu. Konya inşaat sektörü güven endeksi Mart 2014’te hem Türkiye genelinden hem de AB-28’den daha yüksek değer aldı.

2013’TE KONYA’NIN İSTİHDAM ARTIŞI TÜRKİYE GENELİNİN ÜZERİNDE OLDU

Konya İstihdam İzleme Bülteni verilerine göre Aralık 2013’te sigortalı ücretli çalışanların sayısı Türkiye genelinde 12 milyon 484 bin olurken Konya’da ise 263 bin olmuştur. Aralık 2012’den Aralık 2013’e sigortalı ücretli sayısı Türkiye’de 544 bin (yüzde 4,6) artarken Konya’da yaklaşık 15 bin (yüzde 5,9) artmıştır.

Konya, Aralık ayı verilerine göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla olan 8. ildir. Son 1 yıldaki sigortalı ücretli artışına en fazla katkı sağlayan iller arasında Konya 9. sırada yer almıştır. Aralık 2012’den Aralık 2013’e sigortalı ücretli çalışan sayısı değişiminde Konya, yüzde 5,9’luk artış oranı ile 81 il arasında 20. sırada, istihdamın en fazla olduğu ilk 15 il arasında ise 7. sırada gelmektedir.

 

KONYA’NIN İHRACATI 2014 YILI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 16,9 YÜKSELDİ

Konya’nın ihracatı 2014’e yükselişle başladı ve Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayının oldukça üstünde bir ihracat rakamına ulaştı. Geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar seviyesine ulaşan Konya’nın Şubat ayı ihracatı ise 2014 yılının Şubat ayında 123 milyon dolar seviyesine ulaştı. İhracat Ocak ayına göre düşüş göstermesine karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artış gösterdi. İthalatta ise 2014 yılının ilk ayına artış ile başlayan Konya, Şubat ayı itibari ile de artışını sürdürdü. İlin 2013 yılının Şubat ayında 98 milyon dolar olan aylık ithalatı 2014 yılının Şubat ayında yüzde 30 artarak 125 milyon dolar oldu.

Konya’nın 2014 Şubat ayı ihracatı Türkiye’nin 13 milyar dolarlık ihracatının yüzde 0,9’unu oluşturmaktadır. 125 milyon dolarlık ithalat ise Türkiye’nin 2014 Şubat ayı toplam ithalatının ancak yüzde 0,7’sini oluşturmaktadır. Türkiye 2014 yılının Şubat ayı itibari ile 5,1 milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken Konya da 2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Konya’nın Şubat ayı dış ticaret hacminin Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi içindeki payı ise yüzde 0,7’dir. Şubat ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72’lerde kalırken Konya için aynı oran yüzde 99 olmuştur.

Sektörel olarak bakıldığında ise 2014 Şubat ayında bir önceki yılın Şubat ayı ile kıyaslandığında yine makine ihracatının öne çıktığı görülmektedir. Kazanlar, makineler, mekanik cihaz ve aletler sektörü 39 milyon dolarlık ihracatı ile Şubat ayında Konya’nın ihracatının yüzde 32’sini oluşturmaktadır ve geçen yılın aynı ayına göre sektörün ihracatı yüzde 42,6 artmıştır.  Geçen yılın aynı ayına göre ihracatı en çok artan sektör yüzde 122,3’lük artışı ile kakao ve müstahzarları ihracatı olmuştur. Bu sektörü süt ürünleri yüzde 100,6’lık artış ile takip etmektedir.

- Konya’nın Şubat 2014’te Mısır’a İhracatı Yüzde 281 Arttı

Ülkeler bazında Konya ihracatına bakıldığında Şubat 2014’te ilk sırada yine 20 milyon dolarlık ihracatı değeri ile Irak yer almaktadır. Konya’nın Irak’a olan ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 milyon dolar artarak 17,8 milyon dolardan 19,9 milyon dolara yükselmiştir.

Irak’ın ardından 6,5 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve 6,2 milyon dolarlık ihracatı ile Rusya Federasyonu gelmektedir. Almanya ve Rusya’yı sırasıyla İran, Suudi Arabistan, Libya, ABD, Mısır, Yunanistan ve İngiltere takip etmektedir.  Bir önceki yılın aynı ayına göre bakıldığında ise İngiltere hariç en fazla ihracat yapılan ülkelerin hepsinde artış gözlenmiştir. En fazla artış ise yüzde 281 ile Mısır’da görülmüştür. Konya’nın Mısır’a olan ihracatı bir önceki yıla göre Şubat ayında 810 bin dolardan 3 milyon dolara yükselmiştir.

Konya Şubat ayında en fazla ithalatı ise Çin’den yapmıştır. Konya’nın Çin’den yaptığı ithalat toplam ithalatının yaklaşık yüzde 27’sini oluşturmaktadır. Çin’in Şubat ayındaki ithalatı yaklaşık 1,5 kat artarak 33 milyon dolara yükselmiştir. Çin’den sonra en fazla ithalat yaptığı ülke ise ABD’dir.