Konya Ekonomik Göstergeleri


12 Kasım 2014

Konya Ticaret Odası (KTO), Ekim ayı Konya Ekonomik Göstergeleri Bülteni’ni yayınladı. Konya ekonomisinin Türkiye geneline ve Avrupa Birliği ülkelerine göre aylık kıyaslamasının yapıldığı Bülten’de; Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ), Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), Konya İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni yer alıyor.

  • KONYA PERAKENDESİ, EKİM AYINDA TÜRKİYE ORTALAMASININ VE AB-28’İN ÜZERİNDE

    AB-28 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Yunanistan’ın geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke olduğu görüldü. Türkiye, AB-28 ve Euro Bölgesinde geçen yıla göre perakende güveninde düşüş görüldü. Euro Bölgesi Perakende Güven Endeksi, geçen yıla göre AB-28’e ve Türkiye’ye oranla daha iyi performans sergiledi. Türkiye perakende güven endeksinde geçen yıla göre en kötü performans sergileyen 2 ülkeden biri olurken en kötü performansı ise İngiltere sergiledi. Ekim ayında TEPE -17,2 değerini alırken, KOPE -3,8 değerini aldı. Haziran 2014’ten bu yana pozitif değer alan ancak eylülde negatif değer alan Konya perakendesi, ekim ayında da negatif değer aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan, TEPE ise 15,7 puan düştü. KOPE, bir önceki aya göre ise 3,2 puan düştü. Konya perakendesi, ekim ayında Türkiye genelinden ve AB-28’den daha iyi bir değer aldı. Konya’da perakende sektöründe ekim ayında en iyi performansı mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri sektörü sergiledi. Geçen yıla göre en fazla düşüş ise eylül ayında olduğu gibi “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektöründe” görüldü.

  • KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNDE EKİM AYININ LİDERİ SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER OLDU

    Ağustos 2014’te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre 1,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12,2 puan düşerek 7,9 puan değerini aldı. Ekim ayında Konya’da hizmetler sektörüne alt sektörler itibariyle bakıldığında sağlık işleri ve sosyal hizmetler sektörü en iyi performansı gösteren ve geçen yıla göre yükselen tek sektör oldu. Ulaştırma hizmetleri sektörü geçen yıla göre en fazla düşüş yaşanan sektör oldu. Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 28’i faaliyetlerini kısıtlayan temel etmenin finansal kısıtlar olduğunu dile getirmiştir.

  • KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ, TÜRKİYE VE AB-28’DEN DAHA YÜKSEK DEĞER ALDI

    Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ekim 2014’te hem bir önceki aya göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre düşerek -14,5 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden inşaat sektörü güven endeksi Ekim 2014’te bir önceki aya göre 6,1 puan ve geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan düşerek -25,2 puan değerini aldı. AB-28’de inşaat sektörü güven endeksi ise -23,4 puan değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi; geçen yıla göre Konya’da ve Türkiye genelinde düşerken, AB-28’de yükseldi. Buna rağmen Konya inşaat sektörü güven endeksi Ekim 2014’te hem Türkiye genelinden hem de AB-28’den daha yüksek değer aldı.