Konya Ekonomik Göstergeleri


19 Kasım 2013

Konya Ticaret Odası, Ekim ayı Konya İli Ekonomik Göstergeleri’ni yayınladı. Konya Ticaret Odası tarafından aylık yayınlanan Konya İli Ekonomik Göstergeleri bülteninde; Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), KTO İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni yer alıyor. KONYA’DA PERAKENDE GÜVENİ, GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELDİ Konya Ticaret Odası tarafından yayınlanan Konya Perakende Güven Endeksi Anketi (KOPE); Türkiye’nin, yerel düzeyde perakende sektöründeki eğilimleri ölçen ilk gösterge olarak Konya’da faaliyet gösteren perakendecilerin nabzını 21 aydır tutmaya devam ediyor. Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) ile Konya’daki perakende sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırılması mümkün hale gelmiştir. Ağustos ayındaki yükselişin ardından eylülde düşen Konya Perakende Güven Endeksi, ekim ayında da düştü. Ekim ayında KOPE, 3,2 değerini alırken Türkiye genelini temsil eden TEPE sıfırın altında 1,5 değerini aldı. KOPE geçen aya göre 1,9 puan düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 7,3 puan yükseldi. Konya perakendesi Ekim 2013’te Türkiye genelinden ve AB-27’den daha iyi performans sergiledi. KOPE’nin geçen yıla göre yükselmesinde geçtiğimiz 3 aya göre işlerdeki artış etkili oldu. - Ekim ayının lideri motorlu taşıtlar sektörü oldu Konya’da perakende sektörüne ekim ayında alt sektörler itibariyle bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre motorlu taşıtlar sektörü en iyi performansı gösteren sektörler oldu. Bu sektörü elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar, akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye ve yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektörleri takip etti. Bu sektörlerdeki artış genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar ve tekstil, hazır giyim ve ayakkabı, ve sektörlerinde geçen yıla göre düşüş gerçekleşti. Geçen yıla göre en fazla düşüş mobilya ve aydınlatma ekipmanları ve ev içi kullanım ürünleri sektöründe oldu. KONYA, EN ÇOK KAYITLI İSTİHDAM SAĞLAYAN 7 İLDEN BİRİ İstihdam İzleme Bülteni’ne göre; Temmuz 2013’te sigortalı ücretli çalışanların sayısı Türkiye genelinde 12 milyon 615 bin olurken Konya’da ise 273 bin olmuştur. Temmuz 2012’den Temmuz 2013’e sigortalı ücretli sayısı Türkiye’de 507 bin (yüzde 4,2) artarken Konya’da 13 bin (yüzde 4,9) artmıştır. Son 4 yıllık dönem değerlendirildiğinde ise Konya’daki sigortalı çalışan sayısı artış oranı (yüzde 30,2), Türkiye genelindeki sigortalı çalışan sayısı artış oranının (yüzde 26,4) üzerinde gözlemlenmiştir. Konya, Temmuz ayı verilerine göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla olan 7. ildir. Önceki dönemde Adana’nın arkasında 8. il olan Konya, Haziran ayından beri Adana’yı geride bıraktı. - Konya, kadın istihdamı artışında yine lider SGK verilerine göre Temmuz 2013’te sigortalı ücretli (4/a) kadın çalışan sayısı Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 169 bin olurken Konya’da ise yaklaşık 45 bini aşmıştır. Temmuz 2012’den Temmuz 2013’e sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı Türkiye’de 260 bin (yüzde 9) artarken Konya’da 5 bin kişi (yüzde 12,5) artmıştır. Temmuz 2012’den Temmuz 2013’e sigortalı ücretli çalışan kadın çalışan sayısı değişiminde Konya, yüzde 12,5’lik artış oranı ile istihdamın en fazla olduğu ilk 15 il arasında ilk sırada gelmektedir. KONYA’NIN DIŞ TİCARET HACMİ EYLÜL’DE 200 MİLYON DOLARI GEÇTİ Konya’nın ağustos ayı itibariyle düşüşe geçen ihracatı eylül ayı itibari ile toparlanma göstermiştir. İthalat ise eylül ayı itibariyle bir önceki aya göre toparlanma göstermiştir. Konya’nın ihracat büyüklüğü Eylül 2013’te 119 milyon dolar oldu ve geçen yılın eylül ayına göre yüzde 18,2 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ithalat ise yüzde 3,5 artarak 97,4 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Konya’nın ihracatı Ocak - Eylül 2013 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında artarken, ithalatı da yüzde 4,6 oranında artış göstermiştir. Yani Ocak-Eylül 2013 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithalattaki artış hızı ihracatın yaklaşık 1,4 katı kadardır. - Eylül’de, 2012’den 2013’e Konya’nın İhracatı Yüzde 18 Arttı Eylül 2013’te ülkemizin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artarak 13,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Konya’nın ihracatı yüzde 18,2 oranında artarak 118 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül 2013 dönemine baktığımızda ise, ülkemizin ihracatı ise geçen yıla göre değişim göstermeyerek 112 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem Konya’nın ihracatı ise yüzde 3,3 oranında artarak 975 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın Ocak - Eylül döneminde 63 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Konya, 2013 yılının ilk dokuz ayında ise yaklaşık 58 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre Konya’nın dış ticaret fazlalığı yüzde 7 oranında azalmıştır. - Plastik Ürünleri İhracatı Yüzde 27 Arttı Konya ihracatında en yüksek paya sahip olan Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörlerin ihracatı Ocak - Eylül 2013 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 oranında artarak 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam ihracat içinden aldığı pay da yüzde 28,9 olmuştur. Kazanlar, makineler, mekanik cihazları sırasıyla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, alüminyum ve alüminyumdan eşya, süt ürünleri, yumurtalar, diğer yenilebilir ürünler, demir veya çelikten eşya, değirmencilik ürünleri ve plastik mamulleri takip etmiştir. Ocak - Eylül 2013 döneminde bir önceki yıla göre en fazla artış oranı plastik ürünleri sektöründe görülmüştür. 2012 yılının aynı döneminde 67,8 milyon dolar ihracat yapılan sektör 2013 yılında büyük bir atak yaparak 2013 yılının aynı döneminde yüzde 27,6 artmış ve 86,5 milyon dolar ihracata ulaşmıştır. - Konya’nın Yunanistan’a İhracatı Son 1 Yılda 6 Kat Arttı Ülke bazında Konya ihracatına bakıldığında ise Ocak - Eylül 2013 döneminde ilk sırada 159,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak yer almaktadır. Konya’nın ihracatında lider ülke olan Irak bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık 20 milyon’luk ihracat kaybına uğrayarak 2013 yılında 159,7 milyon dolar ihracat yapmıştır. Konya’nın Irak’a ihracatı Ocak - Eylül 2012 döneminde 180,2 milyon dolar iken, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 11 oranında azalarak 159,7 milyon dolara düşmüştür. Irak’ın ardından 61,4 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve 42,8 milyon dolar ile Rusya Federasyonu gelmektedir. Ocak-Eylül 2013 döneminde Rusya Federasyonu’na ihracat artışı devam etmiş ve ihracat yüzde 20 artmıştır. Almanya ve Rusya’yı sırasıyla İran, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Libya ve takip etmektedir. Uzun zamandır ilk on ülke arasına giremeyen ABD, Ocak - Eylül 2013 döneminde altıncı sırada yer almıştır. Konya’nın ABD’ye olan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 30,8 milyon dolardan 36,7 milyon dolara yükselmiştir. Önemli artış gösteren bir diğer ülke de Yunanistan’dır. Konya’nın Yunanistan’a yaptığı ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat artmış ve 33,3 milyon dolar olmuştur.