KONYA EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ YAYIMLANDI


20 Şubat 2020

Konya Ticaret Odası, Ocak ayı Konya Ekonomik Göstergeler Bülteni’ni yayımladı. KTO’nun 300 perakendeci ile yaptığı ankete sonuçlarına göre hazırlanan Konya Perakende Endeksinde iyileşme gözlemlendi. Konya perakende sektörü, Ocak 2020’de Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi. Konya Ekonomik Göstergeler Bülteni’ne göre Ocak ayında hizmetler ve inşaat sektörleri endeksinde de yükselme göze çarptı.

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ekonomik Göstergeleri Bülteni’ni yayımladı. Konya Perakende Güven Endeksi, Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nin yer aldığı bültende perakende, hizmetler ve inşaat sektöründen toplam 800 firma temsilcisiyle yapılan anketle oluşturulan verilerle Konya’da sektörlerin durumu ay ay izleniyor.

KONYA PERAKENDE ENDEKSİNDE İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) Ocak 2020’de hem geçen yıla hem de geçen aya kıyasla artış gösterdi. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergeleri hem Ocak 2019’a göre hem de Aralık 2019’a göre arttı. Konya perakende sektörü, Ocak 2020’de Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi. Ocak 2020’de Türkiye Perakende Güven Endeksi (TEPE) -11,0 puan değerini alırken, KOPE -3,7 puan değerini aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre KOPE 11,9 puan, TEPE 9,2 puan arttı. KOPE geçen aya göre 4,3 puan, TEPE ise 1,1 puan artış gösterdi. Konya perakendesi Ocak ayında Türkiye genelinden daha iyi performans gösterdi. KOPE değerinin geçen yıla ve geçen aya kıyasla artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki yükseliş etkili oldu. Ocak 2020’de Konya’da faaliyet gösteren perakendecilerin yüzde 36’sı önümüzdeki 3 ayda satışlarının artmasını beklerken, satışlarının düşmesini bekleyenlerin oranı yüzde 27 düzeyinde oldu. Satışlarında bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 37 olarak belirlendi. Konya’da perakende sektörüne alt sektörler itibarıyla bakıldığında, perakende güveni ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre "motorlu taşıtlar”, “bakkal, market ve büyük mağazalar” ile “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde artarken, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörü en fazla düşüş olan sektör oldu.

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI

Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisi Aralık 2019 ve Ocak 2019’a göre yükseldi. Konya hizmetler sektörünün önümüzdeki dönemde hizmetlere olan talep beklentisi, Türkiye genelinden daha yüksek bir değer aldı. Önümüzdeki 3 ayda fiyat beklentisinde artış gözlenirken, çalışan sayısı beklentisinde geçen aya göre değişim gözlenmedi. Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre 1,4 puan, geçen yıla göre 24,2 puan yükselerek -5,1 puan değerini aldı. Türkiye genelini temsil eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi ise Ocak 2020’de geçen aya göre 2,3 puan, geçen yıla göre 17,5 puan yükselerek -13,6 puan değerini aldı. Ocak ayında Konya’da hizmetler sektörüne alt sektörler itibarıyla bakıldığında, “ulaştırma hizmetleri” sektörünün en iyi performans gösteren sektör olduğu görüldü. “Danışmanlık faaliyetleri” ve “oteller ve restoranlar” sektörlerinde ise geçen yıla göre düşüş yaşandı.

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Ocak 2019 ve Aralık 2019’a göre düştü. Konya inşaat sektörünün fiyat beklentisinde, önümüzdeki dönem işlere olan talep beklentisinde ve çalışan sayısı beklentisinde geçen aya göre artış gözlendi. Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ocak 2020’de geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Endeks değeri, geçen yılın aynı dönemine göre 18,3 puan, geçen aya göre 0,5 puan yükseldi ve -46 puan değerini aldı. Ocak 2020’de Türkiye genelini temsil eden inşaat sektörü güven endeksi -22,9 puan değerini aldı. Ocak 2020’de Konya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 2,5’i mevcut siparişlerinin normalin üzerinde olduğunu belirtirken, yüzde 75’i normalin altında olduğunu ifade etti. Mevcut siparişlerinin normal seviyede olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu. Faaliyetleri kısıtlayan faktörlere göre ele alındığında Ocak 2020’de firmaların en çok finansal kısıtlardan şikayet ettiği görülmüştür. Bu dönemde finansal kısıtlardan şikayet eden firmaların toplam içindeki payı yüzde 56’dır. Dile getirilen diğer kısıtların yüzdesel dağılımları sırasıyla; talep yetersizliği yüzde 33,5, hava şartları yüzde 5,5 şeklindedir. Firmaların yüzde 1’i ise faaliyetlerini kısıtlayan hiçbir şey olmadığını belirtmiştir.

Konya’da, perakende sektöründen 300, hizmetler sektöründen 300 ve inşaat sektöründen 200 firma olmak üzere toplam 800 firmanın temsilcisiyle yapılan anket sonuçlarına göre hazırlanan Konya Ekonomik Göstergeler Bülteni’nde yer alana tüm istatistiksel veri ve analizlere Konya Ticaret Odası’nın internet adresi www.kto.org.tr’den ulaşabileceği belirtildi.