KONYA EKONOMİ RAPORU YAYINLANDI


04 Kasım 2014

Konya Ticaret Odası (KTO) Konya Ekonomi Raporu’nu yayınladı. Yıllık olarak yayınlanan raporda Konya Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve gelecek beklentileri ile Konya’nın sosyo-ekonomik verileri yer alıyor. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, hazırladıkları çalışmanın büyük hedefleri olan Konya’nın sosyo-ekonomik fotoğrafını çekerek, ileriye dönük stratejilerine temel oluşturacağını söyledi.

rapor1.jpg

Konya Ticaret Odası (KTO) “Konya Ekonomi Raporu 2013”ü yayınladı. Aylık çıkarılan “Yeni İpekyolu Dergisi” ve “Konya İli Ekonomik Göstergeler Bülteni” ile Konya ekonomisinin nabzını tutan KTO yıllık olarak Konya ekonomisinin verilerini rapor halinde yayınlayacak. İlk çalışma olan Konya Ekonomi Raporu 2013’te Konya’nın sosyo-ekonomik durumu; Demografik Yapı ve Sosyal Kalkınma, Makroekonomik Göstergeler başlıkları altında inceleniyor. Ulaşım ve Haberleşme Altyapısı, Konya’nın Projeleri, Konya’nın Swot Analizi’nin yer aldığı raporda Konya’nın 2023 Vizyonu bölümünde “Ülkemizin hedeflediği noktaya ulaşabilmesi için Konya olarak nasıl bir katkı sağlanacağı ve hedeflerin neler olacağı konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Konya’nın 2023 yılındaki temel hedefi ilimizin sahip olduğu bütün kaynakları harekete geçirerek daha yüksek bir üretim kapasitesi ve daha yüksek bir milli gelire ulaşmaktır. Bu çerçevede Konya’nın 2023 yılına kadar tarım, sanayi, ulaşım, turizm, enerji, eğitim, altyapı ile kent kimliği alanlarında gerçekleştirileceği büyük projelerle Türkiye’nin merkez şehri olması hedeflenmektedir” ifadeleri yer alıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından hazırlanan “Konya Ekonomi Raporu 2013”ü kamuoyu ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya Ticaret Odası 132 yıllık köklü geçmişiyle şehrimiz ve ülkemizin bilim ve kültür hayatına hizmet etme misyonunu eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Odamız, şehrin sorunlarına çözüm bulmak, şehrin imaj ve itibarını yüceltmek için kendine yeni misyonlar belirlemektedir. Bu misyonlar da Konya için sorun teşkil eden hususlara çözüm bulma yolunda çıkış noktamız olmuştur. Şehrimizle ilgili geçmiş dönemlerde yaşadığımız sıkıntılardan biri de sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki veri eksikliği idi. Bu eksiklik, sorunlarımızın çözümü için bilimsel ve detaylı çalışmaların yapılmasını engellemekteydi. Biz de Konya Ticaret Odası olarak, bu sorunu sorumluluk duygusuyla sahiplendik ve Konya için veri üreten bir mekanizmayı da işletmeye başladık. Bu açıdan Odamız, Konya ekonomisinin faydalanacağı kaynak niteliğinde çalışmalara önem vermektedir. Bu çalışmalar kapsamında, ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olan Konya’nın sosyo-ekonomik hayatına ışık tutacak “Konya Ekonomi Raporu 2013” adlı çalışmayı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmanın, büyük hedefleri olan Türkiye ve Konya’nın sosyo-ekonomik fotoğrafını çekerek, şehrimizin ve ülkemizin ileriye dönük stratejilerine temel oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.

Değerlendirmesinde; Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi yakalaması için, bölgesel gelişmişlik farklarını kapatılması ve orta-ileri teknolojili mal üretiminin artırması gerektiğini vurgulayan Başkan Öztürk şu ifadelere yer verdi:

“Büyük ülke olma amacı taşıyan ülkeler, hedeflerini de büyük tutmak durumundadır. Bu açıdan, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedef için merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kenetlenerek çalışmalarını sürdürmektedir. 2023 vizyonumuzda; 500 milyar dolar ihracat, 2 trilyon dolar milli gelir, kişi başı 25 bin dolar milli gelir hedeflenmektedir. Bu vizyonda oluşturulan hedeflere özel sektör olarak ulaşabileceğimizin inancı ve kararlılığıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ülkemiz, 2023 yılına kadar yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeli, bölgeler arası gelişmişlik farkını kapatmalı ve orta-ileri teknolojili mal üretimini de artırmalıdır. Mevcut yapıda ülke sanayi üretiminin büyük bölümünün Marmara bölgesinde gerçekleştirilmesi Anadolu’da yeni üretim merkezlerinin oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu noktadan hareketle Anadolu’nun üretim yükünü çekecek merkez şehirlerden bir tanesi de ekonomik gelişimi ve potansiyeli ile Konya‘dır.

Konya’nın 2023 vizyonu için KTO olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Öztürk, “Anadolu özel sektörünü temsil eden en büyük kurumlardan biri olarak hedefimiz şehrimizi 2023’e hazırlamaktır. Bu hedefle; Türkiye’nin emin adımlarla ilerlediği 2023 vizyonunda Konya için, 15 milyar dolar ihracat, kişi başı 25 bin dolar gelir ve yüzde 4 işsizlik oranı belirledik. Belirlediğimiz vizyonumuzla; Konya’yı Türkiye’nin merkez şehirlerinden biri yaparak, ticarette rekabet gücü yüksek, sanayisi gelişmiş, yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda kalifiye eleman sorununu çözmek için iki yıl içerisinde bitireceğimiz “KTO Mesleki Eğitim Merkezi”, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olma hedefiyle bu yıl tamamladığımız Türkiye’nin en büyük 3. fuar merkezi olan “KTO Uluslararası Fuar Merkezi”, akademik dünyanın birikimini üyelerimizin ve tüm halkımızın hizmetine sunma çabasını harekete geçirme duygusuyla kurduğumuz “KTO Karatay Üniversitesi”, Konya’nın beşeri sermayesini ortaya çıkarmak ve yüceltmek için attığımız adımlardan birkaç tanesidir. Konya Ticaret Odası olarak daima gelecek için çalışmakta ve yeni nesillere daha yaşanılabilir bir Konya bırakmak için gayret etmekteyiz. Bir önceki yılın Dünya, Türkiye ve Konya ekonomilerinin değerlendirilmesi ve gelecek beklentilerinin ne olacağına dair öngörülerimizin yer aldığı bu çalışmamız da kaynak eser niteliği taşıyacak ve gelecek yıllarda Konya ekonomisinin gelişim sürecini yansıtacak bir arşiv olacaktır. Çalışmamıza katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konya Ekonomi Raporu’na www.kto.org.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

https://www.kto.org.tr/konya-ekonomi-raporu-2013-1126h.htm