KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU ve VERBİS BİLGİLENDİRME SEMİNERİ


06 Aralık 2019

Konya iş dünyasını bilgilendirmek amacıyla 3 Aralık 2019 tarihinde Konya Ticaret Odası’nda “Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

kvkk.jpg

Seminerde; KVKK’nın tarihçesi, getirilme amacı ve kapsamı, KVKK’da öngörülen yaptırımlar (hapis ve idari para cezaları) ve veri sorumlusu olarak şirketlerin yükümlülükleri, Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’daki genel ilkeler ve işleme şartları, kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin şartlar ile yurt dışı veri aktarımlarında uyulması gereken kurallar, şirketlerin ilgili kişileri (veri sahiplerini) aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişilerin veri sorumlusu şirketlere başvuru hakkı ve bu başvurunun şirket tarafından alınması gibi konular anlatıldı.

Seminerin açılış konuşmasını KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakır yaptı. Çakır, Gerek kamu, gerekse özel kurum ve kuruluşlar, kişisel veri niteliğindeki bilgileri, uzun süredir toplandığını, İletişim çağında kişisel verilerin toplanması kaçınılmaz olmakla birlikte, sınırsız ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, amaç dışı ya da kötüye kullanılması kişisel hakları ihlal ettiğini belirterek bu kapsamda 24 Mart 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi

Bu Kanunun amacının, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendiğini hatırlatan Çakır şöyle devam etti; “İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde birçok düzenleme yapılmış ama en önemlisi de VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi tacirlere ilgili idari para cezası yaptırımları getirilmiştir.  Üyelerimizin bu tür para cezaları ile karşılaşmaması ve mağdur olmaması için bugün hem bilgilendirme semineri yapıyoruz, hem web sitemizden ve sosyal medya aracılığı ile sürekli duyurularda bulunuyoruz. Umarım bu konuda üyelerimiz en kısa zamanda yükümlülüklerini yerine getirerek bu ağır para cezaları ile karşı karşıya kalmazlar.”

 KTO olarak üyelerimize yük getireceğine inandığımız bu Kanunun uygulanmasının  ertelenmesini talep ettik diyen Çakır, “Konya Ticaret Odası olarak bu yönde girişimlerimiz devam etmektedir. Diğer bir konu ise kanunun uygulanmaya başlamasıyla bunu fırsata çeviren bazı simsarların, firmalarımızı kanuna uyumlu hale getirmek için çok yüksek tutarlarda ücret talep etmesi. Üyelerimizin bu tür kişi ve firmalara karşı prim vermemelerini tavsiye ediyoruz. “şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra  SMMM ve Avukat Ömer Şahin  KVKK ile ilgili sunumunu yaptı. Şahin bazı suçların işlenmesi halinde en az bir, en fazla dört buçuk yıl olmak üzere hapis cezalarının öngörüldüğünü dile getirdi. Bu suçlular hakkında 7.340 Türk lirasından 1.470.580 Türk lirasına kadar idari para cezası verildiğini bildirdi. Şahin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Adalet Bakanlığı ile ilişkili olduğunu, Kurum’un merkezinin Ankara’da olduğunu, 9 kurul üyesinin bulunduğunu belirterek kişisel verilerin kapsamı ile ilgili bilgilendirme yaptı ve veri sorumlularının yükümlülüklerinin neler olduğunu anlattı.

Daha sonra konuşan Avukat Burçak Ünsal; Verbis’e kayıt olma ve kayıt süreleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Programın sonunda konuşmacılar  seyircilerin sorularını ayrıntılı bir şekilde cevaplandırdı.

kvkk3.jpg