İran Pazarını Değerlendirin


09 Ağustos 2015

KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ten Konyalı ihracatçılara çağrı: “İran pazarını değerlendirin”

İran'la, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin) ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında nükleer müzakerelerde varılan anlaşma ile İran’a uygulanan ekonomik ambargonun kalkması Türkiye ve İran arasında ticarette yeni bir dönemi başlatacak. 12 yıldır süren ticari yaptırımları sona erdiren anlaşmanın Türk ihracatçıları için bir avantaj getirdiğini belirten Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konyalı ihracatçılara İran pazarını değerlendirin çağrısında bulundu.

ozturk1.JPG

İran’a ekonomik ambargoyu kaldıran anlaşmanın iki komşu ülke olan Türkiye ve İran arasındaki ticaret hacmini artıracak bir gelişme olduğunu belirten Başkan Öztürk, “82 milyonluk nüfusa ve 500 milyar dolar ekonomiye sahip İran, ticari yaptırımların kalkmasının ardından canlı bir pazar özelliğine kavuşacaktır. Komşu ülke İran ile ülkemiz arasındaki kültürel benzerlikler, nüfusun önemli bir kesiminin Türkçe konuşuyor olması, Türkiye’ye karşı duyulan sempati ve Avrupalı firmaların İran pazarında yeterince bulunmaması gibi avantajlar, Türk işadamları için İran’ı cazip hale getirmektedir. İran ile bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret anlaşması ile Türkiye – İran ticareti ivme kazanmaya başlamıştır. Yılın ilk 6 ayında İran’a ihracatımız yüzde 30 artarak 1.9 milyar dolara yükseldi. İran, Konya’nın ihracatında ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye’nin İran’a yaptığı ihracattan aldığımız pay yüzde 1,7’dir. İlk altı ayda İran’a yaptığımız 32.8 milyon dolar rakamını düşük bulmaktayız. Türkiye’nin kısa vadede hedefi İran ile olan ticaret hacmini 35 milyar dolara çıkarmaktır. Konya’nın da İran ile ticaretten daha yüksek pay almasını istiyoruz. İran’ın ithal ettiği ürünlerin başında demir ve çelik, otomotiv yedek parça, tarım ürünleri, ilaç, otomobil ve sanayi ürünleri gelmektedir. Konya’nın üretim yelpazesinde önemli ölçüde yer alan bu ürünler ile şehrimiz İran pazarında daha aktif hale gelebilecektir. Dünya genelinde ihracat pazarlarımızın bir çoğunda siyasi ve ekonomik krizler yaşanmaktadır. Bu krizler dış ticaretimizi olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte İran’a ambargonun kaldırılması Konyalı ihracatçılarımız için yeni fırsatlar getirecektir. Konyalı ihracatçılarımızın nüfusu ve gayrisafi milli hasılası ile büyük bir ülke olan İran pazarını değerlendirmelerini öneriyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Odamızda İran’ın Ankara Büyükelçisi ile ihracatçılarımızı bir araya getirdiğimiz bir toplantı organizasyonu gerçekleştirmiştik. Konya ve İran arasında işbirliği imkânlarının konuşulduğu toplantıda konuk Büyükelçi Konya ile ticareti geliştirmek istediklerini ve bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etmişti. İhracatçılarımızın talep etmeleri durumunda İran pazarı hakkında bilgi sahibi olacakları program düzenleyebiliriz” dedi.