İhracatta Çözüm Yolları Çalıştayı


06 Haziran 2013

Sayı     : 2013/049                                                                                     
Konu   : İhracatta Çözüm Yolları Çalıştayı                                                              

 

BASIN BÜLTENİ

Konya ihracatının sorunları sistematik olarak çözülecek. Konya Ticaret Odası’nın organize ettiği, İhracatta Çözüm Yolları Çalıştayı gerçekleştirildi. 250 ihracatçı firma ile yapılan anket sonuçlarına göre ihracatta yaşanılan sorunların görüşüldüğü Çalıştay’da 7 konu altında 16 madde tartışıldı. Çalıştay sonucuna göre hazırlanacak raporda yerel ve merkezi yönetim boyutunda yapılacak çalışmaların yol haritası belirlenecek.

Konya Ticaret Odası tarafından yürütülen “Konya İli İhracat Analizi” projesi kapsamında düzenlenen İhracatta Çözüm Yolları Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay’ın açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye dışa açılım modelini benimsediği son otuz yılda dünyada ihracatını en hızlı artıran ülkeler arasına girerek büyük bir başarı yakalamıştır. Ülkemizin 1980 yılında toplam ihracatı 3 milyar dolardı ve bu ihracatın yüzde 35'ini sanayi ürünleri oluşturuyordu. Geçen otuz yıl içerisinde ihracatımızın 3 milyar dolardan 152 milyar dolara yükselmesi ve bu ihracatta sanayi ürünleri payının yüzde 95'lere ulaşması ülkemiz adına gerçekten çok büyük bir başarıdır. Bu başarı bizlere ülkemizin bir potansiyeli olduğunu göstermiştir. Bu potansiyeli harekete geçirerek 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisi arasına girme hedefini belirledik. Bu hedefi; 500 milyar dolar ihracat yapan, 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine sahip, 2 trilyon dolar milli gelire ulaşan bir ekonomik büyüklüğe göre oluşturduk. Bu hedeflere ulaşmak için önümüzdeki on yılda ihracatımızı üç katından fazla artırmamız gerekmektedir. Geçmiş on yıldaki performansımızı gelecek on yılda da gösterirsek hedeflerimize ulaşabiliriz. Fakat geçen on yılda uygulanan metodolojiler bizi daha ileriye taşımada yetersiz kalacaktır. Bunun için yeni metodolojiler oluşturmalıyız. Ülkemizin 2023 hedefi tek bir bölge yerine farklı bölgelerin en üst düzeyde üretim ve ihracat merkezi olmasıyla yakalanabilir. Konya son on yılda gösterdiği atılımla dikkatleri üzerine çekmektedir. Şehrimiz üretimini ihracata yönelttiği son on yıllık dönemde gerçekleştirdiği ihracat atılımı, gelecek hedeflerimiz açısından umut vericidir. Bu umutla şehrimizin 2023’te 15 milyar dolar ihracat yapan bir şehir olması için vizyonumuzu belirledik. Türkiye son on bir yılda ihracatını 4 kat artırırken Konya 13 kat artırmıştır. Konya 2002 yılında yaptığı toplam 120 milyon dolar ihracatı 2013 yılında bir ayda yapar hale gelmiştir. Bu olumlu verilere karşın önemli bir kriter olan kişi başı ihracatta Türkiye ortalamasının çok çok altındayız. 2 milyon nüfusumuzun kişi başı ortalama ihracatı 650 dolardır. Oysa Türkiye ortalaması 2000 dolardır. Bu rakamlar gösteriyor ki; nüfus potansiyelimizin ekonomik potansiyelimizi harekete geçirmek için yeteri katkıyı sağlayamadığını görmekteyiz. Konya daha fazla ihracat yapacak ekonomik potansiyele sahiptir. Oda olarak bunu harekete geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Düzenlediğimiz bu Çalıştay ihracatımızı artırmak noktasında yaşadığımız sorunların tespiti açısından elimizde bir kaynak oluşturacaktır. Bu kaynakla hazırlayacağımız yol haritasıyla odamız, yerel ve merkezi yönetimler boyutunda yapılacak çalışmalar belirlenecektir. Konya İli İhracat Analizi projesi kapsamında düzenlediğimiz Çalıştay’ımızda ortaya çıkacak eylem planı kuracağımız İhracatı Geliştirme Merkezi’nin de temelini oluşturacaktır. Konya için son derece önem verdiğimiz İhracatı Geliştirme Merkezi bugüne kadar ihracatla ilgili yaptığımız çalışmaları tek çatı altına toplayarak programlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır” dedi.

Çalıştay’da, Konya ihracatının mevcut durum ve sorunlarını ortaya çıkarmak için 250 ihracatçı firma ile yapılan anket çalışmasının sonuçları değerlendirildi. İhracat yapan her sektörden seçilen 90 firmanın katılımı ile yapılan Çalıştay’da gruplar halinde 10 adet masada 7 başlık altında 16 madde tartışıldı. Proje kapsamında ihracatçı firmalarla yapılan anket çalışmasında eğitim, insan kaynakları, finansman, pazar ve müşteri araştırması, devlet destekleri, ihracatla ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşlardan beklentiler ile Konya’nın ihracattaki dezavantajları değerlendirildi. Çalıştay’daki görüşlerin analizi yapılarak hazırlanacak rapor doğrultusunda sorunlar için yerel ve ulusal çözüm yolları belirlenerek eylem planı oluşturulacak. Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak işbirlikleri ve girişimlerle oluşturulan eylem planının adım adım uygulanacağı projeden sonra İhracat Geliştirme Merkezi’nin kurulum çalışmalarına başlanacak.

kto-ihracat-calistay-(1).jpg

kto-ihracat-calistay-(2).jpg

 

kto-ihracat-calistay-(3).jpg

kto-ihracat-calistay-(4).jpg