İhracat Çalıştayı


06 Mayıs 2013

Sayı    : 2013/038                                                                                        
Konu  : İhracat Çalıştayı                                                                                         

BASIN BÜLTENİ

Konya Ticaret Odası, ihracatçı firmaların sorunlarını Çalıştay’da masaya yatıracak. “Konya İli İhracat Analizi” projesi kapsamında düzenlenen Çalıştay’da Konya’daki ihracatçı firmaların öncelikli sorunları ortaya çıkarılarak çözüm yolları tartışılacak. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Mayıs ayında düzenlenecek Çalıştay sonucunda oluşturulacak yol haritası ile İhracat Geliştirme Merkezi’nin faaliyetlerinin belirleneceğini söyledi. 

Konya Ticaret Odası tarafından İhracat Geliştirme Merkezi’nin ilk aşaması olan “Konya İli İhracat Analizi” projesi başlatıldı. Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projede Mayıs ayında Çalıştay düzenlenecek. Çalıştay’da 250 ihracatçı firma ile mevcut durum ve sorunları ortaya çıkarmak için yapılan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilecek. İhracat yapan her sektörden seçilecek toplam 100 firma ile “İhracatta Çözüm Yolları Çalıştayı” yapılacak. Konya Ticaret Odası öncülüğünde, Bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Çalıştay’da 100 adet ihracatçı firma 10’arlı gruplar halinde 10 adet masaya dağıtılacak. Her masanın, KTO tarafından belirlenecek bir adet Moderatörü olacak. Çalıştayda sorun analizi yapılacak ve sorunlar için yerel ve ulusal çözüm yolları belirlenecek. Daha sonra bütün bu sorunları çözüme kavuşması için bir yol haritası ve eylem planı oluşturulacak. Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak işbirlikleri ve girişimlerle oluşturulan eylem planı adım adım uygulanacaktır. Bu projeden sonra İhracat Geliştirme Merkezi’nin kurulum çalışmalarına başlanacak.

100 ihracatçı firma ile Mayıs ayında yapılacak Çalıştay’ı değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Oda olarak 2023’te 15 milyar dolar hedefini gerçekleştirmek ve ihracatçı firmalarımıza destek olmak amacıyla son iki yılda faaliyetlerimizi bu konuda yoğunlaştırdık. 2011 yılında şehrimizin ihracatla ilgili gerçek verilerini toparlayıp ihracatın yetersizliğini görerek 2012 yılından itibaren programlı bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ile başta Konya’nın ihracatta yaşadığı en büyük sorun olan lojistik ve ulaşım konusunda merkezi hükümeti harekete geçirmeye çalışırken diğer taraftan firmalarımızın yaşadığı pazar sıkıntısı, tanıtım sıkıntısı ve finans sorunlarına çözüm olacak faaliyetler gerçekleştirdik. 2013 yılında kurmayı planladığımız İhracatı Geliştirme Merkezi’nin ilk aşması olan “Konya İli İhracat Analizi” projesi kapsamında ihracatçı firmalarımızın sorunları ve çözüm önerilerini değerlendireceğiz. Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı işbirliği ile düzenleyeceğimiz çalıştay sonuçlarına göre her iki bakanlığımızın da harekete geçireceğiz. Oluşturulan yol haritası ile İhracatı Geliştirme Merkezi’nin faaliyetleri belirlenecek” dedi.