İflas Erteleme Yasası


19 Mart 2013

Sayı    : 2013/021
Konu : İflas Erteleme Yasası                                                                            

BASIN BÜLTENİ

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk haksız iflas ertelemeyle piyasaların sıkıntıya girdiğini, iflas erteleme yasasının alacaklıların hakkını gözeterek yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

2003 yılında İcra İflas Kanunu’nda yer alan ve iflasın ertelenmesine yönelik hazırlanan 179’uncu maddenin son dönemde kötüye kullanıldığını belirten Başkan Öztürk, “Karşılıksız çek ve iflas ertelemedeki artışla piyasada yaşanılan sıkıntılar artmaktadır. İflas erteleme yasasıyla borçlu şirket 5 yıla kadar borcunu ödemeyi erteleyebilmektedir. Yasada iflas erteme kararının alınması çok kolay gerçekleşmektedir. Alacakları mağdur eden bu durum kötüye kullanmayı artırmaktadır. Bu sürede alacağını tahsil edemeyen firmaların yaşadığı nakit sıkışıklığı piyasaları genel olarak zora sokmaktadır. Son bir yıl içerisinde iflas erteleme başvurularının çok yüksek oranda artması kanunun kötüye kullanıldığı ihtimalini artırmaktadır. Bu dönemde yaşanılan nakit sıkışıklığı reel sektörün durgunluğa girmesine sebep olmaktadır. İç piyasalardaki durgunluk ithalatı da artırarak cari açığı körüklemektedir. Şirketlerimizin borçlarını ödememek için farklı yollara başvurması ticari ahlaka da zarar vermektedir. Bizim tarihten gelen kültürümüzde ticaret güvene dayalı olarak sürdürülmektedir. Son dönemde bu güven duygusunun zedelenmesi ticaret erbabımızı zor durumda bırakmaktadır. Tüm bu sebeplerle iflas erteleme yasasının alacaklıların hakkını da gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.