Hükümet, Ekonominin Üç Yıllık Yol Haritasını Açıkladı


01 Ekim 2017

Hükümet, ekonominin üç yıllık yol haritasını açıkladı. Büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesine  vurgu yapan Orta Vadeli Plan, iş dünyasınca olumlu karşılandı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Özel sektör olarak hedeflere katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 döneminde uygulanacak Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. 2017 yılında yüzde 5’in üzerinde büyüme beklediklerini belirten Bakan Şimşek, OVP'de 2018-2020 döneminde büyüme hedefinin tüm yıllar için yüzde 5.5 olarak belirlendiğini söyledi. OVP’de belirlenen hedefler iş dünyasınca olumlu karşılandı.

OVP’yi değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk şu ifadelere yer verdi:

“Programda; 2017-2020 arasında yıllık yüzde 5,5 büyüme, kişi başına milli gelirin program sonunda 13 bin 24 dolara geleceği, işsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9 ve 2020'de yüzde 9,6 olması, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı, Cari Açığın GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,3 2019'da yüzde 4,1, 2020'de yüzde 3,9 olacağı tahmin edilmektedir. Yurt dışı kaynaklı risklerin ekonomimizi etkilediği 2016 yılının ardından, toparlanma eğilimine giren ekonomimiz için belirlenen bu hedefler iş dünyası adına bizleri umutlandırmıştır. OVP'nin temel amaçları, büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir. Bu amaçlar özel sektörün beklentileri ile uyuşmaktadır. Hükümetimiz tarafından açıklanan ekonomik hedefleri; ayakları yere basan, gerçekleştirilebilir hedefler olarak görüyoruz. Cari açık, enflasyon ve işsizlik rakamlarındaki hedefler ile hükümetimiz istikrarlı ekonominin sürdürüleceğine işaret etmiştir. OVP’de hükümetimizin bu sorunların çözümü yönünde kararlılığı dikkat çekicidir. 2017 büyümesinin yüzde 5,5 olarak hedeflenmesi gerçekçidir fakat yüzde 5,5 büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Gelişmiş ülke ekonomilerindeki belirsizliklere bağlı olarak gelişen ekonomilerdeki durgunluğun küresel ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini öngördüğümüz 2018 – 2020 döneminde Türkiye’nin büyüme hedeflerinde sapma olmaması iş dünyamıza moral kazandırmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en önemli görev özel sektöre düşmektedir. 2016’nın ikinci yarısından itibaren hükümetimizin özel sektöre destekleri olumlu karşılık bularak büyüme üzerinde pozitif katkı yapmıştır. Üreten, yatırım yapan, dünyaya açılan, istihdam sağlayan özel sektörümüz Hükümetimizin ekonomi hedeflerine katkı vermeye devam edecektir. OVP'de ‘kapsayıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme’ vurgusu,  ekonominin gündemin ilk sırasına geleceğini göstermektedir. 2018’de gündemin tamamen ekonomiye odaklanacağına inanıyoruz. Uzun zamandır duraksamış olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi haline gelmesi ve yapılması gereken yapısal reformlar açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır” dedi.