Görüş Bildirim Formu


02 Ekim 2013

BASIN BÜLTENİ

Konya Ticaret Odası, iş ve ticaret hayatını ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri hakkında üyelerinin görüş ve önerilerini alacak. Üyelerin değişiklikler hakkında önceden bilgi sahibi olabileceği çalışma sayesinde Oda tarafından hazırlanan raporlar geniş katılım oluşturacak.

Konya Ticaret Odası iş ve ticari hayatlarında karşılaşmaları muhtemel kanun ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili taslaklar hakkında üyelerinin önceden bilgi sahibi olmaları ve bu konularda görüş ve öneri sunabilmeleri amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Oda üyeleri Konya Ticaret Odası’nın internet sitesinde yer alan “Görüş Bildirim Formu”na girerek kendilerini etkileyecek kanun ve yönetmelik değişikliklerinden taslak aşamasında haberdar olacak ve değişiklik taleplerini Odaya bildirebilecekler.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, ekonomik gelişmenin yapısal tedbirlerle desteklenmesi amacıyla son dönemde iş ve ticaret hayatını ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişikliklerinde iş dünyasının görüşlerinin dikkate alındığını belirterek bu görüş ve önerilerin daha geniş katılımla hazırlanması amacıyla Oda olarak “Görüş Bildirim Formu” hizmetini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Öztürk, “Ülkemiz son on yılda kişi başı milli gelirini 3 bin 500 dolardan 10 bin 500 dolar seviyesine getirdi. Bu gelir artışımız bize 2023 yılında kişi başı 25 bin dolar milli gelire sahip dünyanın on büyük ekonomisi arasına girme hedefini de beraberinde getirdi. Türkiye’nin 2023’te ekonomik büyüklüğünden şehrimizin ve üyelerimizin en büyük payı almasını istiyoruz. Konya’yı Türkiye’nin ekonomi merkezlerinden bir haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için iş ve ticaret hayatında yaşanılan gelişmelere üyelerimizin en hazır hale gelmeleri için hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Konya ve ülke ekonomisinin sorunlarına karşı her zaman duyarlı olan Odamız misyonunun gereklerini yerine getirerek, sorunların çözümlenmesinde çözüm odaklı yaklaşım göstermektedir. Diğer taraftan; ekonomik alanda ortaya çıkan gelişmeler çok yakından takip edilerek, gerekli girişimler değerlendirilerek gerekenler yapılmaktadır. Bu kapsamda; iş ve ticaret hayatında yaşanılana gelişmeler, firmalarımızı yakından ilgilendiren önemli sorunlar ile Konya’nın taleplerini yerel dinamiklerden en yüksek karar süreçlerine kadar birinci elden anlatarak, siyasi karar mekanizması harekete geçirilmeye çalışılmıştır. Konya Ticaret Odası olarak Bakanlıklardan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden kanun veya yönetmelik değişikliklerine ilişkin Odamıza gelen taslak metinler incelenmekte ve ilgili meslek komitesi üyelerinin ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmektedir. Yeni hizmetimizle birlikte hazırlanacak raporlar tüm üyelerimizin görüş ve önerileri alınarak hazırlanacağından geniş bir katılım oluşturacaktır. ‘Görüş Bildirim Formu’ hizmeti çerçevesinde üyelerimiz internet sitemizden Odamıza gelen taslakları inceleyebilir ve varsa görüş ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere Odamıza bildirebilirler” şeklinde konuştu.

kto-site.jpg