Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi


01 Ekim 2013

KTO Başkanı Selçuk Öztürk Anadolu’nun en büyük 500 büyük şirketi listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti. Başkan Öztürk “Anadolu ekonomisinin her geçen yıl ülke ekonomisindeki payının artması gelecek hedeflerimiz açısından umut vericidir” dedi.

Ekonomist Dergisi, Anadolu ekonomisinin nabzını tutan çalışması “Anadolu 500” listesini açıkladı. Liste ile ilgili değerlendirmede bulunan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Anadolu’nun büyük sanayi kuruluşlarını belirlemek amacıyla yayınlanan Anadolu 500 listesine bu sene Konya’dan 25 firma girmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin şirketlerinin yer aldığı listede Konya’nın 5. sırada olması ve bir önceki yıla göre şirket sayısının artması mutluluk vericidir. Listeye giren firmalarımızı kutluyorum. Bu dönemde firmalarımızın üretime ve yatırıma devam etmesini her ortamda dile getirdik. Üretime devam eden Anadolu sanayisi ülkemizi iç ve dış piyasada yaşanacak krizlere karşı koruyacak kalkandır. Bu dönemde özellikle dış kaynaklı olarak gördüğümüz risklere karşı kendi öz varlığımız olan Anadolu firmaları en büyük güvencemizdir. Anadolu sanayisinin daha da güçlenmesi, ülkemizin en büyük sorunları olan cari açık ve işsizliğe karşı çözümü oluşturacaktır” dedi.

Anadolu 500 listesinin her geçen yıl Anadolu şirketlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’daki payının ve ihracattaki payının arttığını gösterdiğini ifade eden Başkan Öztürk, “Anadolu ekonomisinin ülke ekonomisine katkısını artırması gelecek hedeflerimizi açısından umut vericidir. Ülkemizin 2023’teki hedeflerine ulaşması için Anadolu şehirlerinin katkısının en üst seviyede olması gerekmektedir. Ülkemiz Marmara bölgesinin ağırlığında son on yılda büyümesini ilerletmiştir. Fakat önümüzdeki on yıllık ve daha uzun vadeli hedeflerimiz için ülke büyümesinin Anadolu şehirlerine dengeli olarak yayılması gerekmektedir. Konya bugün Anadolu’nun üretim ve yatırım merkezlerinden biri olmaya talip bir şehirdir. Bu açıdan şehrimizin ekonomik potansiyelini iyi değerlendirerek ülke ekonomisine katkısını artırmalıyız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Konya daha fazla marka firma çıkaracak güce sahiptir. İlerleyen yıllarda Konya’nın gururu olacak çok sayıda firmanın Türkiye’nin ve Anadolu’nun en büyük kuruluşları listesine gireceğine inancımız tamdır. Bu hedef için Konya Ticaret Odası olarak tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.