36. Komite istişare Toplantısı


22 Ekim 2015

Konya Ticaret Odası’nın düzenlediği meslek komiteleri istişare toplantısında makine ekipmanları imalatı sektörü biraraya geldi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya için makine imalat sanayisi hem sağladığı katma değer  bakımından hem de istihdam bakımından son derece önemli bir yerdedir. Sektörün daha da güçlü hale gelmesi ve şehrimiz, ülkemiz ekonomisine katkısının artması için sektör temsilcilerimizle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

36komite1.jpg

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından sektörel sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla düzenlenen meslek komiteleri istişare toplantıları devam ediyor. Genel Makine Ekipmanları ve Asansör İmalatı sektöründen temsilcilerin yer aldığı 36. Meslek Komitesi’nin istişare toplantısı KTO Başkanı Selçuk Öztürk, komite üyeleri ve komiteye bağlı Oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

36komite2.JPG

KTO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, şehrimizdeki sektörlerin daha güçlü hale gelebilmesi için sektör temsilcilerimizle birlikte sorunlarını tespit ederek ortak çözüm oluşturmak amacıyla 1,5 yıl önce başlattığımız Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları uygulamamıza devam ediyoruz. Yaz dönemi dolayısıyla ara verdiğimiz toplantılarımıza yeniden başlamış bulunmaktayız. 2016 yılında tüm komitelerimizin toplantılarını tamamlamayı hedefliyoruz. Bu dönemde sektörel sorunların çözümünü içeren istişare toplantılarımızın önem kazandığına inanıyoruz. Türkiye makroekonomik dengeler açısından bakıldığında iyi bir noktada olmasına rağmen, bu dengenin devam edebilmesi ve gelecekteki büyük hedeflerimize ulaşabilmek için mikro ekonomik bazda, sektörler bazında da reformların yapılması gerekmektedir. İstişare toplantılarımız ile gelirin daha alt seviyeye inmesine, tabana yayılmasına imkân sağlayacak girişimlerde bulunmaya çalışıyoruz. Ülke ekonomimizi güçlü hale getirmek için reel sektörün destekleneceği politikalarda öncülük etme görevi bizlere düşmektedir” dedi.

36komite3.jpg

Konuşmasında sektör ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Öztürk, “Ülkemiz ekonomisinin ve ihracatının lokomotif sektörlerinden biri konumunda olan Makine Sektörü tarım ve otomotiv yan sanayi sektörleri ile birlikte şehrimizin önde gelen sektörlerindendir. Konya’nın sektörde 2013 yılında 187 milyon dolar olan ihracatı, 2014 yılında 224 milyon dolara yükselmiştir. 2014 yılında gerçekleşen ihracat, bir önceki yıla göre yaklaşık %20 oranında artış göstermiştir. Konya makine imalat sanayinin alt sektörleri değerlendirildiğinde üretim ve ihracatta Türkiye’de lider bir şehirdir. Makine imalat sanayinin, imalat sanayi içerisindeki payı yüzde 10’un üzerindedir ve bu pay Türkiye oranının iki katıdır. Sektörde istihdam 20 bin kişinin üzerindedir. İmalat sanayinde çalışanların yüzde 5’e yakın bir kısmı makine imalat sektöründe çalışmaktadır. Bu oran da Türkiye ortalamasının iki katının da üstünde bir orandır. Bu veriler Konya için makine imalat sanayisinin hem sağladığı katma değer  bakımından hem de istihdam bakımından ne derece önemli bir yerde olduğunun göstergesidir. Şehrimiz açısından son derece önemli olan sektörün daha da güçlü hale gelmesi ve şehrimiz, ülkemiz ekonomisine katkısının artması için sektör temsilcilerimizle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. İstişare toplantımızın da bu açıdan faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

36. Meslek Komitesi adına konuşma yapan Meclis  Üyesi Mehmet Akif Tekdere de “Odamız, tüm komitelerle düzenlediği istişare toplantıları ile sektörlerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirecek bir uygulamayı yürütmektedir. 36 Meslek Komitemiz olarak sektör temsilcilerimizin sorunlarını dinleyerek çözüm oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Son derece önemli gördüğümüz istişare toplantısını düzenleyerek sektör temsilcilerimizle bir araya gelmemize imkan sağlayan Oda yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

36komite4.JPG

Konuşmaların ardından söz alan katılımcılar; sektörün yasal düzenlemeler, nitelikli personel ihtiyacı gibi sorunları olduğunu belirterek TOKİ aracılığıyla iş yeri sahibi olabilmeleri konusunda taleplerini dile getirdiler.

36komite5.jpg

36komite6.JPG

İstişare toplantısının son bölümünde KTO Karatay Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Ofisi Müdürü İbrahim Sarıçiçek, Konya Ticaret Odası işbirliğiyle uyguladıkları “Sektör Danışmanlığı” projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sarıçiçek, Türkiye’de ilk defa bir üniversitede uygulanacak olan proje ile tüm sektörlerin ortak sorunu olan nitelikli eleman açığı konusunun çözümü için katkı sunacaklarını ifade etti.