2013 ikinci çeyrek büyüme


10 Eylül 2013

Sayı     : 2013/069                                                                                          

Konu   :Büyüme Değendirme                                                                                            

BASIN BÜLTENİ

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2013 ikinci çeyreğinde yüzde 4,4 olarak açıklanan büyümenin beklenilenin üstünde olduğunu fakat yıl sonu itibariyle yüzde 4 hedefinin altında kalacağını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, büyüme hızı ikinci çeyrekte yüzde 4,4 oldu.

Büyüme rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk “Ekonomik büyüme ve cari açık arasında tercih noktasına gelindiği 2012’de yüzde 2,2 gerçekleşen büyüme sıkı bir maliye politikası ile ekonominin yumuşak iniş sürecine girmesi planlanmıştı. Ardından 2013’de yüzde 4 olarak öngörülen büyüme rakamı, tüm dünya ekonomileri ile birlikte aşağı yönlü revize edilerek yüzde 3,5 civarına indirildi. Bu gelişmelerle birlikte ülke ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 4,4, yılın ilk yarısında ise yüzde 3,7 büyüdü. 2013 büyümesi ilk iki çeyrek itibariyle beklentilerin üstünde çıkmıştır. İkinci çeyrek itibariyle ekonomimizin hız kazandığını ve iç talebin arttığını görmekteyiz. Sanayi üretimine ilişkin rakamların ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte ilk çeyrekten daha hızlı büyüyeceğini göstermiştir. Dünya ile kıyaslandığında 2013 yılının ilk altı aylık büyümesi büyük bir başarıdır. Fakat önümüzdeki on yıllık hedeflerimizi göz önüne aldığımızda büyüme rakamları yetersizdir. Son üç aylık dönemde Türkiye’de yaşanılan gezi parkı olayları ile birlikte Amerikan Merkez Bankası kaynaklı sıcak para çıkışı ile Suriye ve Mısır’daki gelişmelerle birlikte Türkiye’nin bu yıl itibariyle yüzde 4 büyüme hedefinin altında kalacağı görülmektedir. Türkiye ekonomisi Avrupa'ya göre hızlı büyümeye devam ediyor olsa da dünya ülkeleri ile aramızdaki gelir farkını kapatabilmemiz açısından daha fazla büyümeyi gerçekleştirmeliyiz. İç piyasanın üretimini artırmaya yönelik ekonomi yönetiminin tedbirleri alması gerekmektedir. 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için kalan on yılda yüzde 5'in üzerinde yıllık büyüme rakamlarını yakalamalıyız” dedi.