2013 Değerlendirme


07 Ocak 2013

Sayı     : 2013/004                                                                                          

Konu    : 2013 Değerlendirme                                                                                    

BASIN BÜLTENİ

KTO Başkanı Selçuk Öztürk 2012 yılında dünyada yaşanılan ekonomik ve siyasi sıkıntılara rağmen, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını korumasının önemli olduğunu belirterek 2013 yılında ihracatın ve büyümenin ekonomiye katkısının artacağını söyledi. Başkan Öztürk; Dünya içinde Türkiye, Türkiye içinde ise Konya’nın 2013 yılında güvenli liman olacağını vurguladı.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ve dünya ekonomisinde 2012 yılında yaşanılan gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Öztürk şu görüşlere yer verdi:

“Küresel krizin başladığı 2007 yılından bu yana geçen süreye rağmen, 2013 yılı başında dünya ekonomisinde istikrarın hala sağlanamadığını görmekteyiz. Gelişmiş ekonomilerde zayıf büyüme ve yüksek işsizlik sürerken Avro Bölgesi’nde kamu borç krizi kaynaklı güven bunalımı devam etmektedir. Ülkemizi de çok yakından ilgilendiren küresel ekonominin önünde 2013 yılında devam edecek olan bazı riskler bulunmaktadır. Avro Bölgesinde devam eden borç sarmalı ve güven sorunu, ABD’deki mali belirsizlikler, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin sert biçimde yavaşlaması, yüksek seyreden emtia fiyatları 2013 yılında ülkemizi etkilemeye devam edecektir.

2010 ve 2011 görülen yüksek büyüme rakamlarının ardından 2012 yılına küresel ekonomideki belirsizlikler devam ederken Türkiye yumuşak iniş süreciyle girmişti. Beklentimiz olduğu gibi 2012 gerçekten de ekonominin yavaşladığı bir yıl oldu. Beklentilerin altında gerçekleşen bu yavaşlamayla birlikte yılın başında öngörülen %4'lük büyüme hedefinin ardından yılın ikinci yarısında %3,2'ye çekilen 2012 büyüme beklentisi yüzde 3’ün de altına indi.

Ekonomi yönetimimiz 2011 yılında gerçekleşen yüksek cari açık sebebiyle 2012 yılında yumuşak iniş için bazı önlemler aldı. Merkez Bankamız para politikasını sıkılaştırması ve ithalattan alınan vergilerin artışı sayesinde cari açık düşmeye başlamışsa da yumuşak inişin sertleştiğini, yılın ikinci yarsının başından itibaren reel sektörde durgunluğun arttığını görmekteyiz. 

Bu dönemde tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye katkısı sınırlı kaldı. Harcamaların azalması, vergi gelirlerinde de nispi bir azalmaya yol açmış bu da bütçe açığını beraberinde getirmişti. Önlem olarak bazı vergi kalemlerinde artışlar yapıldı. Diğer taraftan 2012 yılında çıkarılan çek yasası özellikle yılın ikinci yarısından itibaren piyasaların durgunluğa girmesinde etkili oldu. Şu an piyasalarda daralma tüm bu etkenler sebebiyle yaşanılan nakit sıkışıklığından kaynaklanıyor. 

2012 yılında cari açığın öngörülenin altında kalması sevindirici olmakla birlikte, bu azalmanın büyümeden taviz verilerek elde edildiği de bir gerçek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye sorunlarını çözmek, hedeflerine ulaşabilmek için yüksek oranlarda büyümek zorunda. Büyümeden taviz verilerek cari açığı düşürmek orta ve uzun vadede sıkıntıyı beraberinde getirecektir.

Dünya ekonomisinde aşağı yönlü risklerin 2013’te de devam etmesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının korunması açısından son yıllarda uygulanan ihtiyatlı mali ve ekonomik politikaların devam edeceği görülmektedir. Ülkemiz şu an için dünyanın güvenli limanlarından biri konumunda. 2013’te yabancı yatırımların artmasını ve sıcak para girişinin devam etmesini bekliyoruz.  İhracatın ve büyümenin de 2012 yılına göre ekonomiye katkısı artacaktır. İç piyasaların da 2013’ün ikinci yarısından itibaren olumlu gelişmelere vereceği tepkiyle rahatlayacağını, işlerin açılacağını düşünüyoruz.”

Konya ekonomisinin 2013 beklentilerini değerlendiren Başkan Öztürk, “Özellikle son on yılda küresel ekonomiye entegre olan Konya ekonomisi yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerden etkilenmesine rağmen, Türkiye ortalamasının üzerinde büyümesine devam etmektedir. Diğer taraftan Konya dış ticaret fazlası veren bir şehirdir. Dünya içinde Türkiye, Türkiye içinde ise Konya güvenli liman özelliğindedir. Konya’ya yapılan yerli ve yabanı yatırımlar fazlasıyla kar etmektedir. Açılan şirket sayısında ve teşvikli yatırım sayısında Konya’nın ilk sıralarda olması bunun göstergesidir. Konya sanayisi ileri teknolojili ürün imalatına daha fazla yönelmektedir. Bu sayede yurt dışındaki temaslarımızdan olumlu sonuçlar almaktayız. 2012’de Almanya’nın Hannover kentiyle yaptığımız işbirliği anlaşmasının ardından 2013 Mart ayında Stuttgart ile görüşmelerimiz olacak. Diğer taraftan 2012’de yaptığımız uluslararası işbirlikleri organizasyonlarının sayısını artıracağız. Ulaşım alt yapımıza, enerji ihtiyacımıza yapılan yatırımlar şehrimizin değerini artırmıştır. Yapılan yatırımların karşılığını fazlasıyla veren Konya, diğer büyük yatırımlara da eskisine göre daha kolay ulaşacaktır. Bu açıdan 2013’te de hükümetimizin Konya’ya ilgisinin devam edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.