2012 Büyüme


02 Nisan 2013

Sayı     : 2013/028
Konu    : 2012 Büyüme                                                                                                             

BASIN BÜLTENİ

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2011 yılında yüzde 8,8 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2012 yılında 2,2 oranında büyümesinin beklenilenin altında olduğunu söyledi.

Yüzde 2,2 olarak açıklanan 2012 büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan Öztürk, 2012 yılında öngörülen yumuşak iniş sürecinin beklenenden sert gerçekleştiğini ifade eden Başkan Öztürk, “Başta AB ülkelerinde devam eden borç krizi ve küresel ekonomide yaşanan daralma nedeniyle, Türkiye’nin 2012 ekonomik büyüme hedefi 2011 yılına oranla düşük kalmıştır. Yüzde 4 olarak öngörülen ve 2012’nin özellikle ikinci yarısından itibaren yaşanılan durgunluğun etkisiyle 2012 büyümesi 2,2 oranında gerçekleşmiştir. 2011 yılında verdiğimiz cari açığa önlem olarak, Türkiye ekonomisi, ekonomik büyüme ve cari açık arasında tercih noktasına gelmiştir. Bu kapsamda sıkı bir maliye politikası ile ekonominin yumuşak iniş sürecine girmesi planlanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde ekonomimizin durgunluğa girdiğini görmekteyiz. Bizler özel sektör olarak cari açığı kapatmak için büyümeyi yavaşlatmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Daha fazla üretimin önünün açılması gerekmektedir. Türkiye ekonomisinde durum Avrupa'ya kıyasla daha iyi olsa da kalıcı sorunlarımızın çözümü için yüzde 2,2’lik büyüme yeterli değildir. Bu dönemde dünya ülkeleri ile aramızdaki gelir farkını kapatabilmemiz açısından daha fazla büyümeyi gerçekleştirmeliyiz. Sadece ihracat artışı ile değil, iç piyasaya da dayalı büyüme için ekonomi yönetiminin tedbirleri alması gerekmektedir. 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için kalan on yılda yüzde 5'in üzerinde yıllık büyüme rakamlarını yakalamalıyız" şeklinde konuştu.

baskanozturk.jpg