ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Parselde Hububat Sapı Satışı


25 Mayıs 2023

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

 

1-İşletmemizin 2023 yılı 13.981 dekar Hububat Sapı, 7 parti halinde, açık artırma usulü ile satılacaktır.

2-İhale 29/05/2023 tarihi saat 14.00’da işletmemizde yapılacaktır.   Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde Pazarlık usulü ile 05.06.2023 günü aynı yer ve saatte ihale edilecektir.

3-İhalede satılacak Hububat Sapının toplam muhammen bedeli 1.005.300,00TL olup, toplam geçici teminat da 251.325,00TL. dir. 7.000.00TL ve üzeri miktarlar İşletmemizin T.C. Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 veya T.C Ziraat Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 30 0001 0000 1505 9943 7852 48 nolu hesabına yatırılacaktır

4-“İhale kararlarına ait her türlü vergi, Sözleşme damga vergisi, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.”

5-İhale şartnamesi TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil sokak no.62 Bakanlıklar /Ankara) ile işletmemizde ücretsiz görülüp temin edilebilir. Ayrıca 0 322 648 40 58-59 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

6-TİGEM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLAN OLUNUR.