Ekspertiz Raporu Müracaatında Hazırlanacak Belgeler


EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLENECEK FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

  1. Ekspertiz raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,
  2. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,
  3. Ekspertiz raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası
  4. İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,
  5. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,
  6. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,
  7. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre ekspertiz raporu düzenlenmez.
  8. İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.
  9. Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

Not: Belgelerde yapılan tetkik ve inceleme sonucu gerekli görüldüğü takdirde ilave evrak talep edilebilir.