Yüksek Ticari ve Sınai Risklere Teminat Bulunamamasına İlişkin Veri Talebi


03 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, ticari ve sınai faaliyetlerin devamlılığının sağlanmasını, milli servetin ve tasarrufların korunmasını teminen işletme faaliyetleri ve tesislerinin sigortalanmasının büyük önem arz ettiği ancak plastik, kimya, mobilya başta olmak üzere sigorta şirketleri tarafından yüksek riskli değerlendirilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların başta yangın ve 3. şahıs sorumluluk olmak üzere pek çok sigorta teminatını bulamadığı, işletmesine sigorta yaptıramadığı hususunda TOBB'a çeşitli başvurular ulaştığı ve konunun ilgili kurumlara iletildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, yüksek ticari ve sınai risklere teminat bulunamaması sorununun çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar için TOBB'dan veri talep edilmekte olup konuya ilişkin yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere hazırlanan ve https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobb-teminat-soru-formu bağlantısından erişilebilen soru formunun sigorta teminatı bulamayan firmalarca doldurulması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI