Yolcu Taşıma Ücret İndirimi


27 Ekim 2022

Sayın Üyemiz;

Konya Büyükşehir belediyesinin odamıza göndermiş olduğu yazıda;

Bilindiği üzere UKOME’ nin 01/09/2022 tarih ve 2022/05/1 nolu kararı ile Büyükşehir Belediyesince
gelir desteği ödemesi yapılacak taşımacıların taşıma ücretlerinde KONESOB tarafından belirlenen güncel il  içi yolcu taşıma ücret tarifesi üzerinden %20 genel indirim ve %20 genel indirime ek olarak da %20 öğrenci (24 yaş altı) indirimi yapılması kararlaştırılmış idi.

Yapılan incelemelerde ilk etapta gelir desteği sağlanması planlanan ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye ve mahalleden ilçeye yapılan taşımalarda gelir desteği kapsamına katılmayan taşımacıların yukarıda anılan UKOME kararına göre indirim yapmadığı bu durumun da farklı fiyat uygulamaları  nedeniyle vatandaşların mağduriyetine neden olduğu tespitleri yapılmıştır.

Bu çerçevede farklı fiyat uygulamaları nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi ve uygulamada
birliğin sağlanması amacıyla UKOME’ nin 12/10/2022 tarih ve 2022/06/8 nolu kararı ile ilçeden ilçeye,
mahalleden mahalleye ve mahalleden ilçeye yolcu taşıması yapan tüm il içi yolcu taşıma yetki belgeli
taşımacıların taşıma ücretlerinde KONESOB tarafından belirlenen güncel il içi yolcu taşıma ücret tarifesi üzerinden %20 genel indirim ve %20 genel indirime ek olarak da %20 öğrenci (24 yaş altı)
indirimi yapılması kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI