Yeşil Lojistik Belgesi Başvuru Süresinin Ertelenmesi Hakkında


09 Şubat 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 07.02.2023 tarihli yazıda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin ertelenmesi hakkında bir duyuru yapıldığı belirtilmektedir. 

Duyuruda, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği bünyesinde yer alan Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin 28.02.2023 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Yönetmeliğin 9/3 üncü maddesi kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi başvurularını sadece Bakanlığın KEP adresi üzerinden kabul edileceği, 8 inci maddesinin de başvuru şartı olarak "Kayıtlı Elektronik Postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olunması" zorunluluğunun getirildiği ifade edilmektedir. 

Ancak bazı başvuru sahiplerinin KEP ve UETS kaydı ile birlikte KEP üzerinden başvuru yapılmasıyla ilgili teknik sorunlar yaşaması nedeniyle sorunların ve mağduriyetlerin önceden önlenmesi bakımından Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresinin 28.02.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Yönetmeliğin tam metni:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39539&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.