UKOME Kararı


03 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın odamıza göndermiş olduğu yazıda;

UKOME’ nin 01/02/2023 tarih ve 2023/1/5 nolu kararı ile küresel düzeydeki ekonomik dalgalanmalar nedeniyle araç arzında oluşan dengesizliklerin il içi yolcu taşıması yapan esnaflar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla il içi yolcu taşıma yetki belgeli mevcut araçlar için yaş sınırı 21 (yirmibir) yaşından küçük olacak şekilde yeniden düzenlenmiş, karar tarihinden itibaren tescil edilecek araçların yaş sınırının ise yine 19 (ondokuz) yaşından küçük olacak şekilde devamına karar verilmiştir.

Yine UKOME’ nin 01/02/2023 tarih ve 2023/1/10 nolu kararı ile ilimiz genelinde UKOME’ ce süreli olarak tahsis edilen ve Büyükşehir Belediye Encümenince ihale edilerek verilen otobüs ve küçük otobüs türü tahditli umum servis plakalarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, plaka sahibinin yazılı talebi doğrultusunda, plaka ve ihaleye ilişkin gerekli taahhüdün verilmesi ve vazgeçilen araç  gurubuna  tekrar  dönülmemesi  şartıyla  sözleşme süresi içinde otobüs türü araçların küçük otobüs ve minibüs türü araçlara, küçük otobüs türü araçların ise minibüs türü araçlara takılabilmesi kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI