Tüzel Kişilerin ve Kooperatiflerin Tasfiye Süresi 6 Aydan 3 Aya Düşürüldü


09 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

06.11.2021 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 7341 sayılı TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN' un 17. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilerek tasfiye süreci 6 aydan 3 aya indirilmiştir.

Değişikliğin Resmi Gazete’ de yayımlandığı 06.11.2021 tarihinden sonra tasfiyeye girecek tüzel kişilikler için geçerli olacaktır. Bu tarihten önce tasfiyeye girmiş olan tüzel kişilikler: 3. ilandan sonra; yayımlattırdıkları alacaklılara çağrı ilanında belirtilen süre kadar beklemek durumundadırlar.


KOOPERATİFLER İÇİN TASFİYE SÜRECİ


Kooperatif ana sözleşmesinde tasfiye süresi ile ilgili herhangi bir süre belirtilmemiş ise kanunda belirtilen 3 aylık tasfiye sürecinden faydalanabilecektir.

Ana sözleşmesinde tasfiye süresi ile ilgili herhangi bir süre belirtilmiş ise; ana sözleşme tadili yaparak süreyi değiştirmediği takdirde, alacaklılara çağrı ilanının 3. defa yayımlanmasının ardından ana sözleşmede belirtilen süre kadar beklemek durumundadır.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla,

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI