Türkiye-Avusturya İş Forumu


24 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB'un odamıza göndermiş olduğu yazıda;
 
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 19.01.2023 tarih ve 82054883 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 10 Şubat 2023 tarihinde firmalarımız ve Viyana Valisi ve Belediye Başkanı Sayın Michael Ludwig beraberindeki Avusturyalı iş insanlarından oluşan heyetin katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Avusturya İş Forumuna Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un iştiraklerinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu forum hazırlıklarında kullanılmak üzere, Avusturya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 3 Şubat 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI