Türkiye-Almanya ETOK IV. Dönem Toplantısı Hk.


18 Eylül 2023

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye ile Almanya arasında karşılıklı ekonomik, ticari ve diğer teknik iş birliği konularını ele almak üzere düzenlenen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'nın 26 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilerek, TOBB'un görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 27 Eylül 2023 gününe kadar TOBB' a (E-posta: basak.onur@tobb.og.tr) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Saygılarımızla.