Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Başvurusu


23 Kasım 2022

Sayın Üyemiz;

Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlenmesi amacıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarihli 28835 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığı ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun kapsamı gereğince 2022 yılı için 30.000,00-TL nin altındaki uyuşmazlıkların çözümü ve tarafları tüketici ve satıcı/sağlayıcı olanların haklarının korunması için Konya ilinde il ve ilçe tüketici hakem heyetleri bulunmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerimize gelen uyuşmazlıkların çözümünde zaman zaman uyuşmazlık konusu ürün/hizmet için alanında uzman kişilerin görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 09.07.2020 tarihli 31180 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin “Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları” başlıklı 15 inci maddesi hükümlerini taşıyan Kurumuza üye alanında uzman kişilerin aynı Yönetmeliğin “Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler” başlıklı17 nci maddesinde talep edilen belgeler ile birlikte Müdürlüğümüze 16.12.2022 tarihine kadar başvurularını yapması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI  

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği için tıklayınız.