Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi Ücret İndirimi Hakkında


19 Ocak 2023

 

Değerli Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda;

Karayolu taşıma mevzuatı kapsamında Başkanlığınıza/Odanıza kayıtlı taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetinde bulunan işletme ve taşımacıların faaliyet alanına göre yetki belgeleri almaları veya almış oldukları yetki belgelerine uygun faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz, Yolcu, Eşya-Yük ve Tehlikeli Madde faaliyetinde bulunan taşıt ve işletmelerin belgelendirilmesi ve denetimlerini yapmaktadır. İşletmelerin belgelendirilmesi maksadı ile 14 Temmuz 2023 tarihine kadar belge ücretlerinde indirim uygulanmaktadır.

Bu kapsamda; 27 Ağustos 2022 ve 31936 sayılı Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmenliğin Geçici 5. maddenin 3 üncü fıkrasında;

''(3) Birinci fıkra kapsamında olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde, müracaat sahiplerine yetki belgesi ücretinde %40 indirim uygulanır. Bu fıkranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve ödenecek yetki belgesi ücretleri için 2022 yılı belge ücretleri esas alınır.''

Hükmüne istinaden; Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) faaliyetinde bulunan veya bu kapsamda faaliyet gösterecek işletmelerin alması gereken TİO Yetki Belgesi fiyatı 14.07.2023 tarihine kadar 273.244 TL yerine % 40 indirimli tutar olan 163.946 TL olarak belirlenmiştir.

Yine aynı maddenin 1 inci fıkrasında;“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına

C2, C3, G1, G2, G3, G3*, H1, H2, K1, K1(Ö), K1*, K3, K3*, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde; yetki belgesinin ilk düzenlendiği tarih esas alınarak aşağıda yer alan tabloya göre TİO yetki belgesi ücreti belirlenir ve bu ücret tahsil edilerek adlarına TİO yetki belgesi düzenlenir.''

Hükmüne istinaden 27 Ağustos 2022 tarihinden önce Ek tabloda sunulan belgeleri almış olanlar için 14.07.2023 tarihine kadar TİO Yetki Belgesi talep etmeleri halinde, indirim hakkı tanınmıştır. (Ek-1)

İşletme sahipleri, faaliyet türüne göre hangi yetki belgelerini almaları gerektiği, belge ücretleri ve diğer hususlar ile ilgili bilgiyi Bakanlığımızın danışma hattı ALO 123’ü arayarak veya Bölge Müdürlüğümüzü telefon ile aramak veya şahsen müracaat etmek sureti ile öğrenebilirler denilmektedir.

Lojistik üsleri ve kamyon garajları başta olmak üzere mevzuat kapsamında faaliyet gösteren işletmelerde yapılacak denetimlerde, işletmelerin herhangi bir idari müeyyideye maruz kalmamaları, 14.07.2023 tarihine kadar tanınan indirimlerden faydalanabilmeleri ve fiyat artışlarından etkilenmemeleri için odamız üye işletmelerin faaliyet konularına göre uygun olan yetki belgelerini almaları hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

EK: TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ 

Ek-1:   İNDİRİMLİ BELGE ÜCRETLERİ TABLOSU