Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler


26 Ekim 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB tarafından iletilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’ne ait 04.10.2022 tarih ve 4077499 sayılı yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.

Laboratuvar ve araştırma altyapılarına sahip kamu veya yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bulunan nitelikli insan gücü, günümüz teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılım envanteri ile sunulan test hizmetlerini içeren "Laboratuvar ve Araştırma alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi (LABS)" envanter arama arayüzü 22.08.2022 tarihi itibariyle halkımızın kullanımına sunulmuş olup "https://labs.sanayi.gov.tr " adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Saygılarımızla,

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI