BİRLEŞİK KRALLIK STA / TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN MENŞE BEYANLARINDA KULLANILAN ONAYLANMIŞ İHRACATÇI NUMARALARI HK.


10 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

İlgi       : Ticaret Bakanlığı’nın 02.03.2023 tarihli ve 83203728 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve ekte örneği bulunan bir yazıya atfen; Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Türkiye'de Düzenlenen Menşe Beyanları üzerine Onaylanmış İhracatçı Numaralarının yazılmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması