Sıfır Atık İyi Uygulamaları Hakkında


14 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda;

Ülkemizde atık yönetimi noktasında büyük ve hızlı bir dönüşüme kapı aralayan sıfır atık hareketi uluslararası alanda da öncü olmakta ve birçok başarıya imza atmaktadır. Ülkemizin girişimleriyle, iklim kriziyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma planları ve sıfır atık yaklaşımının teşvik edilmesi kapsamında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalanmış sonrasında ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "sıfır atık" kararı kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, sıfır atık iyi uygulamalarının ve başarı öykülerinin paylaşılması yoluyla yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi amacıyla BM Çevre Programı ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ilgili yetkileri dahilinde Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulmuştur.

Ülkemizin öncülük etmekte olduğu sıfır atık hareketi kapsamında sıfır atık marketi, sıfır atık noktası, sıfır atık mobil aracı gibi belediyeler tarafından gerçekleştirilmekte olan Sıfır Atık İyi Uygulamaları sıfır atık web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmakta olup söz konusu uygulamalara aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Sıfır atık yönetim sistemi çalışmalarına katkı sağlayacak, teşvik edici, ilham verici ve özgün iyi uygulama örneklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyu ile paylaşılarak yaygınlaştırılması amacıyla, gerçekleştirilen iyi uygulama örnekleri projenin amacını, kapsamını, uygulama planını ve kazanımlarını içerecek şekilde PowerPoint (.ppt / .pptx) formatında Türkçe ve İngilizce şablonları hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, ilgide kayıtlı Bakanlık yazısında talep edilen; kurum/kuruluş/bireyler (otel/restoran/eğitim kurumu/sanayi kuruluşu/ mağaza vd.) tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan, ekte yer alan formatlar doğrultusunda Türkçe ve mümkün olması halinde İngilizce olarak hazırlanacak iyi uygulama örneklerinin 30 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar sifiratik@csb.gov.tr adresine e- posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Ek:

1 - Kurum Kuruluş Bireyler İçin Sıfır Atık İyi Uygulamaları Şablonu (Türkçe)

2 - Kurum Kuruluş Bireyler İçin Sıfır Atık İyi Uygulamaları Şablonu (İngilizce)

3 - Sıfır Atık Web Sitesi

4 - Zero Waste Web Sitesi