Rusya Federasyonu/Tarife Dışı Engeller


06 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen; Ticaret Bakanlığı'nın yazısında, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engellerin (gümrük vergisi hariç çeşitli şekillerde görülebilen engeller) ve haklı bir nedene dayanmadığı değerlendirilen uygulamaların, yeniden tespit edilerek gözden geçirilmesi ve ikili ticaretimize katkı sağlamak üzere giderilmesini teminen girişimlerde bulunulması amacıyla görüş talep edilmektedir.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.01.2023 tarihli ve 81446389 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazıda, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engellerin (gümrük vergisi hariç çeşitli şekillerde görülebilen engeller) ve haklı bir nedene dayanmadığı değerlendirilen uygulamaların, yeniden tespit edilerek gözden geçirilmesi ve ikili ticaretimize katkı sağlamak üzere giderilmesini teminen girişimlerde bulunulması amacıyla görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta karşılaşılan tarife dışı engeller kapsamında değerlendirilebilecek hususlara dair görüşlerinizin, 10 Ocak 2023 tarihine kadar Birliğimize
(ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim.

Saygılarımızla,

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI