Rusya Federasyonu-Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri


21 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

Rusya Federasyonu’ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına yönelik yeni vergi düzenlemesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

Ek: Rusya muhtelif gübre ürünleri