ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA


17 Mayıs 2023

 

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile, 31/12/2022 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş, Yıllık ve Munzam Aidat borç asıllarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki üye aidatı ve munzam aidat borçlarına yeniden yapılandırılma imkanı getirilmiştir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 30 Haziran 2023 tarihine kadar dilekçe ile Odamıza  müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, geçmiş dönem aidat borç asılları, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tek seferde ödenebileceği gibi, ilk taksit Temmuz 2023 tarihinde başlamak üzere 9 eşit taksitte de ödenebilmektedir.

Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borç asılları ile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazısının aslı ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu üyelerin vergi kaydının silindiği tarihten önceki borçları için yapılandırma yapılabilecektir. Vergi mükellefiyetini sona erdiren üyelerimizin kayıtlarının da terkin edildiğinin Ticaret Sicili Müdürlüğümüzden teyit edilmesi uygun  olacaktır.

 

  • 2023 yılı aidatları yapılandırma kapsamında değildir.

 

Ek: Yapılandırma Başvuru Dilekçesi