Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk.


08 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden yayınlanan yazıya göre Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)'nin Ek 7'sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinelerinin ithalatıyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmektedir.

İlgili düzenlemenin amacı, kullanılmış tarım makineleriyle toprak ve bitki artıkları taşınarak zararlı organizmaların ülkemize bulaştırılabilme ve bitki sağlığı riski oluşturma ihtimali nedeniyle, bu tür makinelerin ithalatı sırasında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) taşıması ve zirai karantina kontrolüne tabi tutulmasının sağlanmasıdır.

Bilgilerinize sunulur. 

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Ticaret Bakanlığı yazısı