Kozmetik Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı


02 Mayıs 2023

Sayın üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.04.2023 tarihli ve 84842916 sayılı yazısında, Kozmetik Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı hazırlandığı bildirilerek, konu hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, ilgili tebliğ taslağına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin ekte iletilen görüş formuna uygun olarak 3 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza (oftso@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

EK: Kozmetik Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı