KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELERİ – MAYIS 2022


09 Haziran 2022

KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELERİ – MAYIS 2022

Konya Ticaret Odası ve TEPAV işbirliği ile yapılan “Konya İli Ekonomik Göstergeleri”, Konya ekonomisinin aylık sektörel analizi ortaya çıkmaktadır. Çalışma beş ayrı alt bültenden oluşmaktadır: Perakende Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi, İstihdam İzleme Bülteni ve Dış Ticaret Bülteni. Perakende sektöründe 300, Hizmetler sektöründe 300 ve İnşaat sektöründe 200 firma ile anket yapılmaktadır.

Konya’da perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla artış gösterdi

Nisan 2022’de TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) -20,4 puan değerini alırken, KOPE 8,5 puan değerini almıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre KOPE 15,2 puan artarken, TEPE 4,6 puan azalmıştır. Geçen aya göre bakıldığında ise KOPE 4,6 puan artış, TEPE ise 7,1 puan azalış göstermiştir. Konya perakendesi Türkiye genelinden ve AB-27’den daha olumlu seyrederken, KOPE değerinin aylık artışında, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki 5,9 puanlık iyileşme belirleyici olmuştur. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 8,0 puanlık değişim endekse olumlu yansımıştır.

Perakende güveni Nisan ayında en fazla “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektöründe arttı

Konya’da perakende sektörüne alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerinde ortalamanın üzerinde; “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, "motorlu taşıtlar” ve  “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörlerinde ise ortalamanın altında değişimler görülmüştür.

Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre arttı

Nisan ayında AB, Konya ve Türkiye geneli hizmetler güven endekslerinin benzer eğilimler izlediği; geçen yıla ve geçen aya göre arttığı gözlenmektedir. Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen yıla göre 21,1 puan, geçen aya göre ise 6,3 puan artarak 9,8 puan değerini almıştır. Türkiye genelini temsil eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi ise Nisan 2022’de geçen aya göre 7,4 puan, geçen yıla göre 8,9 puan yükselmiş ve 17,3 puan değerini almıştır. AB-27’yi temsil eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Nisan 2022’de bir önceki aya göre 3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 14,1 puan yükselerek 12,8 puan değerini almıştır.

Geçen aya göre güven endekslerindeki en hızlı artış yayımcılık faaliyetleri sektöründe gerçekleşti

Nisan ayında Konya’da hizmetler sektörüne alt sektörler itibarıyla bakıldığında, sektörel güvenin “posta ve telekomünikasyon hizmetleri” ve “danışmanlık faaliyetleri” sektörlerinde aylık olarak gerilediği, “yayımcılık faaliyetleri” sektörünün ise 26,2 puan artışla geçen aya göre en çok iyileşen gösterge olduğu görülmektedir. Diğer yandan, söz konusu aylık gelişmelerin yanı sıra, geçen yıla göre “posta ve telekomünikasyon hizmetleri” ve “danışmanlık hizmetleri” sektörü hariç tüm alt sektörlerde güvenin arttığı; “oteller ve restoranlar” sektörünün 50,0 puan iyileşmeyle en iyi performans gösteren sektör olduğu, bu sektörü 45 puanın üzerinde iyileşme ile “finansal hizmetler” sektörünün takip ettiği görülmektedir.

İnşaat sektörü güven endeksleri Konya ve AB genelinde geriledi

Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre 7,8 puan, geçen aya göre ise 4,5 puan azalarak -12,0 puan değerini almıştır. Diğer taraftan, Nisan 2022’de Türkiye genelini temsil eden inşaat sektörü güven endeksi -11,0 puan, AB-27’yi temsil eden güven endeksi ise 5,9 puan değerini almıştır. Nisan ayında inşaat sektörü güven endeksi geçen aya göre Türkiye’yi temsil eden göstergelerde iyileşirken, Konya ve AB-27’yi temsil eden göstergelerde azalmıştır.

Konya’da Sigortalı Çalışan Sayısı Artıyor, Çiftçi Sayısı İse Gerileme Eğilimini Sürdürüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan Şubat ayı kayıtlı istihdam istatistiklerine göre, Konya’da bir yılda toplam sigortalı çalışan sayısı yüzde 4,5 oranında artarak 534 bine ulaşmıştır. Bir önceki aya kıyasla sigortalı ücretli istihdamı bin 42 artış göstermiştir. İlgili dönemde Türkiye genelinde yıllık artış oranı yüzde 5,1 düzeyinde olup toplam çalışan sayısı ise bir önceki aya göre 47 bin artarak 22,2 milyon olmuştur. Konya’da çalışan sınıfı ayrımı incelendiğinde, önemli farklılaşmalar olduğu görülmektedir; son bir yılda en hızlı artış esnaf grubunda (yüzde 7,6) gerçekleşmiş, sigortalı ücretli grubundaki artış yüzde 5,7 olmuş, kamu çalışanı sayısı sınırlı oranda artmış (yüzde 1,4), çiftçi sayısı ise yüzde 6,3 oranında gerilemiştir (Şekil 1). Diğer taraftan, Türkiye’de 7. sırada yer alan Konya’da faaliyet gösteren iş yeri sayısı da son bir yılda yüzde 5,3 oranında artış göstererek 50 bine ulaşmıştır. Bu dönemde, kadın istihdamı da yüzde 16,2 artarak 84,5 bine ulaşmış ve toplam istihdamdaki payı son bir yılda yüzde 22,3’ten yüzde 24,5’e yükselmiştir.    

Mart Ayında İthalat Gerilerken, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 5 Puan Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Mart 2022’de Konya’nın ihracatı 284,6 milyon dolar, ithalatı ise 112,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, dış ticaret fazlasının 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise Mart ayı itibarıyla yüzde 5 puan artarak yüzde 242’ye yükseldiği görülmektedir. Konya dış ticaretinde karşılama oranının Ağustos 2021’den bu yana ilk kez artışa geçmesi dikkat çekmektedir. Diğer taraftan Türkiye geneline bakıldığında, Mart 2022 itibarıyla yıllık ihracat gelirlerinin ithalat harcamalarının yüzde 85’ini karşılayabildiği, dış ticaret açığının da 39 milyar düzeyinde olduğu görülmektedir (Şekil 1 ve Tablo 1).

“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” sektörü 84,1 milyon dolarlık ihracatı ile Mart ayında Konya’nın toplam ihracatının yüzde 29,6’sını oluşturmaktadır; geçen yılın aynı ayına göre sektörün ihracatı yüzde 4,4 artmıştır.

Ülkeler bazında Konya’nın ihracat rakamlarına bakıldığında, Mart 2022’de, ilk sırada 23,8 milyon dolarlık ihracat hacmi ile Irak yer almaktadır. Irak, Konya’nın toplam ihracatının yüzde 8,4’ünü oluşturmaktadır.

Konya İli Ekonomik Göstergeler için tıklayınız.