Konya İli Ekonomik Göstergeleri – Eylül 2022


05 Eylül 2022

 

KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELERİ – EYLÜL 2022

Konya Ticaret Odası ve TEPAV işbirliği ile yapılan “Konya İli Ekonomik Göstergeleri”, Konya ekonomisinin aylık sektörel analizi ortaya çıkmaktadır. Çalışma beş ayrı alt bültenden oluşmaktadır: Perakende Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi, İstihdam İzleme Bülteni ve Dış Ticaret Bülteni. Perakende sektöründe 300, Hizmetler sektöründe 300 ve İnşaat sektöründe 200 firma ile anket yapılmaktadır.

Konya’da perakende güveni geçen aya kıyasla artış, geçen yıla kıyasla kısmi azalış gösterdi

Ağustos 2022’de TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) -7,2 puan değerini alırken, KOPE 6,8 puan değerini almıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre KOPE 0,8 puan azalırken, TEPE 11,2 puan artmıştır. Geçen aya göre bakıldığında ise KOPE 3,1 puan, TEPE ise 1,3 puan artış göstermiştir. Konya perakendesi Türkiye genelinden ve AB-27’den daha olumlu seyrederken, KOPE değerinin aylık artışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 12,5 puanlık iyileşme belirleyici olmuştur. Diğer taraftan, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki 0,2 puanlık kötüleşme ve mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 3,0 puanlık değişim endekse olumsuz yansımıştır.

Perakende güveni Ağustos ayında en fazla “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektöründe arttı

Konya’da perakende sektörüne alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörlerinde ortalamanın üzerinde; “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve "motorlu taşıtlar” sektörlerinde ise ortalamanın altında değişimler görülmüştür.

Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre AB ve Türkiye genelinde gerilerken, Konya’da arttı

Ağustos ayında Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen yıla göre 12,6 puan azalırken, geçen aya göre ise 10,8 puan artarak 17,1 puan değerini almıştır. Türkiye genelini temsil eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi ise Ağustos 2022’de geçen aya ve geçen yıla göre 1,9 puan azalmış ve 22,9 puan değerini almıştır. AB-27’yi temsil eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Ağustos 2022’de bir önceki aya göre 2,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 10,0 puan azalarak 10,5 puan değerini almıştır. Konya Hizmetler Güven Endeksi, Şubat ayından bu yana Türkiye geneli ve AB-27’ye kıyasla daha düşük değerler alırken, ilk kez Ağustos ayında hızlı bir artış göstererek AB-27’nin üzerinde bir değere ulaşmıştır.

Geçen yıla göre güven endekslerindeki en hızlı artış eğitim sektöründe gerçekleşti

Ağustos ayında Konya’da hizmetler sektörüne alt sektörler itibarıyla bakıldığında, sektörel güvenin “posta ve telekomünikasyon” sektörü hariç tüm sektörlerde aylık olarak arttığı, “finansal hizmetler” sektörünün ise 34,3 puan artışla geçen aya göre en olumlu değişen sektör olduğu görülmektedir. Diğer yandan, söz konusu aylık gelişmelerin yanı sıra, geçen yıla göre “eğitim”, “yayımcılık faaliyetleri” ve “danışmanlık faaliyetleri” sektörü hariç tüm alt sektörlerde güvenin gerilediği; “eğitim” sektörünün 17,8 puan iyileşmeyle en iyi performans gösteren sektör olduğu görülmektedir.

İnşaat sektörü güven endeksleri Konya, Türkiye geneli ve AB-27’de aylık olarak geriledi

Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre 11,6 puan azalırken, geçen aya göre ise 8,3 puan gerilemiş ve -11,3 puan değerini almıştır. Diğer taraftan, Ağustos 2022’de Türkiye genelini temsil eden inşaat sektörü güven endeksi -12,3 puan, AB-27’yi temsil eden güven endeksi ise 3,2 puan değerini almıştır. Ağustos ayında inşaat sektörü güven endeksi geçen aya göre Türkiye, Konya ve AB-27’yi temsil eden göstergelerde gerilemiştir. Endeksler, Türkiye genelinde Temmuz 2020, Konya’da ise Eylül 2021’den sonra kötümser algıların ağırlıkta olduğunu gösteren negatif değerler almaktadır.

Konya’nın Sigortalı İstihdamında En Hızlı Artışlar Esnaf Grubunda, Çiftçi Sayıları İse Geriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan Haziran ayı kayıtlı istihdam istatistiklerine göre, Konya’da bir yılda toplam sigortalı çalışan sayısı yüzde 4,2 oranında artarak 556 bin 869’a ulaşmıştır. İlgili dönemde Türkiye genelinde yıllık artış oranı yüzde 4,9 düzeyinde olup toplam sigortalı çalışan sayısı ise bir önceki aya göre 291 bin artarak 23,2 milyon olmuştur. Konya’da çalışan sınıfı ayrımı incelendiğinde, önemli farklılaşmalar olduğu görülmektedir; son bir yılda en hızlı artış esnaf grubunda (yüzde 5,5) gerçekleşmiş, sigortalı ücretli grubundaki artış yüzde 5,3 olmuş, kamu çalışanı sayısı sınırlı oranda artmış (yüzde 2,2), çiftçi sayısı ise yüzde 4,6 oranında gerilemiştir (Şekil 1). Diğer taraftan, Türkiye’de 7. sırada yer alan Konya’da faaliyet gösteren iş yeri sayısı da son bir yılda yüzde 3,3 oranında artış göstererek 51 bin 665’e ulaşmıştır. Bu dönemde, kadın istihdamı da yüzde 17,7 artarak 90 bin 874’e yükselmiş ve toplam istihdamdaki payı son bir yılda yüzde 22,2’den yüzde 24,8’e ulaşmıştır.

Temmuz Ayında İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Geçtiğimiz Yıla Göre 15 Puan Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Temmuz 2022’de Konya’nın ihracatı 240,7 milyon dolar, ithalatı ise 122,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, dış ticaret fazlasının 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise Temmuz 2021’e göre yüzde 15 puan azalarak yüzde 228’e gerilediği görülmektedir. Diğer taraftan Türkiye geneline bakıldığında, Temmuz 2022 itibarıyla yıllık ihracat gelirlerinin ithalat harcamalarının yüzde 74,3’ünü karşılayabildiği, dış ticaret açığının da 80,8 milyar düzeyinde olduğu görülmektedir (Şekil 1 ve Tablo 1).

“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” sektörü 80,4 milyon dolarlık ihracatı ile Temmuz ayında Konya’nın toplam ihracatının yüzde 33,4’ünü oluşturmaktadır; geçen yılın aynı ayına göre sektörün ihracatı yüzde 26 artmıştır.

Ülkeler bazında Konya’nın ihracat rakamlarına bakıldığında, Temmuz 2022’de, ilk sırada 20,6 milyon dolarlık ihracat hacmi ile Irak yer almaktadır. Irak, Konya’nın toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturmaktadır.

Konya İli Ekonomik Göstergeler için tıklayınız.