Gelir Desteği Ödemesi


21 Eylül 2022

Sayın Üyemiz;

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın odamıza göndermiş olduğu yazıda;

Bilindiği üzere 7349 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 9. Maddesi ile 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi “Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir” olarak değiştirilmiştir.
        Yine son dönemde toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesinde temel girdi olan akaryakıt, lastik, yedek parça, tamir bakım ve onarım maliyetlerinin yanı sıra şoför ücretlerinin (Asgari ücret)  artışı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi adına “İl İçi Yolcu Taşıma Yetki Belgeli” araçlarla yolcu taşımacılığı yapan esnafa taşıma hizmetinin ek mali yükler oluşturması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi ve toplu taşıma hizmetlerinin mali-­ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2022 tarih ve 2022/769 sayılı kararı ile yukarıda belirtilen kanun düzenlemesinden hareketle öncelikle ilçe içi ve ilçeler arası olmak üzere “İl İçi Yolcu Taşıma Yetki Belgeli” taşımacılara gelir desteği ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.
        Anılan meclis kararında öncelikle ilçe içi ve ilçeler arası olmak üzere “İl İçi Yolcu Taşıma Yetki Belgesi” ile yetkilendirilen ve il içinde indirimli yolcu taşıması yapan işletmecilere ödemenin başlayacağı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile Belediyemiz Bütçesinden gelir desteği sağlanacağı kararlaştırılmış, “Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirlenmiştir.
        Gelir desteği ödemesinin 5216 sayılı kanunda indirimli yolcu taşıması şartına bağlanması nedeniyle UKOME’ nin 01/09/2022 tarih ve 2022/5/1 nolu kararı ile güncel il içi yolcu taşıma ücret tarifesi üzerinden %20 genel indirim ve %20 genel indirime ek olarak da %20 öğrenci (24 yaş altı) indirimi yapan işletmecilere meclis kararında belirtilen hesaplama formülüne ve süreye uygun olarak gelir desteği ödemesi yapılabilecektir.
        Yine ilgili meclis kararında gelir desteği ödemesi yapılacak araçlara Belediyemiz tarafından “Araç Takip Sistemi” takılacağı, km verilerinin bu sistem üzerinden alınacağı kararlaştırılması nedeniyle; araçlara araç takip sistemi takılabilmesi için ilgili esnaflara Başkanlığımız personellerince randevu amaçlı erişim sağlanacaktır. 

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI