Konya Ekonomi Raporu 2022


23 Haziran 2023

Sayın Üyemiz;

Konya Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü tarafından 2013 yılından bu yana her yıl hazırlanan Konya Ekonomi Raporu’nun 2022 yılı 10’uncu sayısı yayınlanmıştır. Söz konusu rapor yılda bir defa yayınlanmakta olup ilgili yılda Dünya, Türkiye ve Konya ekonomisindeki gelişmeleri incelemektedir.

Tüm dünyada küresel ekonominin zorlu bir süreçten geçmesine sebep olan Covid-19 salgını 2022 yılında etkisini yitirmiştir. Salgın ve salgının etkileri ile geçen 2 yılda dünyada sağlık sistemi çökmüş, binlerce insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan işsiz kalmış ve sosyal hayat kesintiye uğramıştır. Aşının bulunması ile sağlık sektörünün karşı karşıya kaldığı kriz geride bırakılsa da küresel ekonomi salgının sebep olduğu ekonomik krizi yıllarca üzerinden atamayacak gibi gözükmektedir.

Pandemi sürecinin küresel ekonominin üzerine bıraktığı yük bir tarafa bırakılacak olursa dünya çapında yaşanan yüksek enflasyon ve bu durumun ekonomik görünüm üzerinde yarattığı negatif etkiler bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Dünya çapında finansal istikrara yönelik riskler artmıştır. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde sıkılaşan mali koşullar, 22 Şubat 2022 tarihinde başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ve salgının bıraktığı enkaz ekonomik görünüm üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu gelişmelerden de hareketle Uluslararası Para Fonu (IMF), yayınlamış olduğu raporda 2022 yılı küresel ekonomik büyümeyi %3,4 olarak belirlemiş ve 2023 yılına yönelik tahminini ise %2,8 düzeyine çekmiştir.

2022 yılında Türkiye ekonomisinin en önemli göstergesi enflasyon olmuştur. Tüketici enflasyonu Ekim ayında %85,51 ile pik yaparken, 2022 yılını %64,3 ile tamamlamıştır. Doğal gaz fiyatlarındaki normalleşme, diğer emtia fiyatlarındaki ılımlı seyir, hafifleyen arz kısıtları ile taşımacılık maliyetleri ve yavaşlayan küresel talep sonucunda tüketici fiyatlarındaki artış gücünü kaybetmeye devam etmiştir. Son üç aylık dönemde, dış talep zayıflamaya devam etmiş ve toplam talep koşulları daha ılımlı hale gelmiştir. Diğer taraftan, iç talepteki görece güçlü seyir bazı dayanıklı ürünlerdeki fiyat artışlarını etkilemiştir. Endüstriyel metal hariç emtia piyasalarında hâkim olan olumlu görünüm maliyet baskılarını hafifletirken, döviz kurunda gözlenen istikrarlı seyir tüketici fiyatları artışını yavaşlatan bir diğer unsur olmuştur. Söz konusu gelişmelerle uyumlu olarak, mevsimsellikten arındırılarak incelendiğinde, temel mal grubunda çeyreklik fiyat artışı güç kaybederken, enerji grubunda fiyatlar ılımlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Hizmetler grubunda ise fiyat artışındaki yavaşlama beklendiği gibi daha sınırlı olmuştur.

Konya olarak bu süreçte şehrimizin ekonomik gücünü daha ileri taşımak için çalışmaya kararlıyız. İhracat artışı ve sanayide nitelikli üretimin artışı konularına önem vermekteyiz. Konya, 2022’de de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı sürdürdü. 2022’de, 2021 yılı ihracat rakamına göre yüzde 8,9 oranında artış sağladı. Konya her geçen yıl yüksek katma değer üreten bir sanayi merkezi haline gelmektedir. Öyle ki gelinen noktada Konya sanayi üretiminin yüzde 46.6’sını orta-yüksek teknoloji, yüzde 32.3’ünü orta-düşük teknoloji, yüzde 19.8’ini düşük teknoloji içermektedir.

2022 yılında Dünya, Türkiye ve Konya ekonomilerinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği ve gelecek beklentilerimize dair öngörülerimizin yer aldığı “Konya Ekonomi Raporu 2022” çalışmamız şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine yönelik temel bir veri seti olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu özelliği ile Raporumuz, kaynak eser niteliği taşıyacak ve gelecek yıllarda Konya ekonomisinin gelişim sürecini yansıtacak bir arşiv olacaktır.

Konya Ticaret Odası, 141 yıllık köklü geçmişiyle şehrimiz ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültür alanlarda gelişimine katkı sağlamak için canla başla hizmet etmektedir. Odamız programlı olarak yürüttüğü projeler ile şehrin ihracatını artırmak, üyelerimizin ticaret hayatında yaşadığı sıkıntıları gidermek ve özel sektörün ülke ekonomisine maksimum katkıyı sağlaması için faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, “Konya Ekonomi Raporu 2022” çalışmamıza katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

“Konya Ekonomi Raporu 2022” için lütfen tıklayınız.