Konya Ekonomi Raporu 2021


28 Haziran 2022

Sayın Üyemiz;

Konya Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü tarafından 2013 yılından bu yana her yıl hazırlanan Konya Ekonomi Raporu’nun 2021 yılı sayısı yayınlanmıştır. Söz konusu rapor yılda bir defa yayınlanmakta olup ilgili yılda dünya, Türkiye ve Konya ekonomisindeki gelişmeleri incelemektedir.

2020 yılında, tüm dünya ekonomileri pandeminin yarattığı ağır etkilere karşı önemli ekonomik adımlar atmıştır. Bunların başında, merkez bankalarının bilanço genişlemesi gelmektedir. Ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkan daralmaya karşın alınan önlemler ve uygulamaya konulan politika ve likidite destekleri küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı riskleri önlemiştir. Diğer yandan aşı ile ilgili gerçekleşen ilerlemeler 2021 yılında küresel ekonomiyi toparlanma sürecine sokmuştur. Covid-19 virüsünün bulaşıcı yeni varyantlarının ortaya çıkması normalleşme sürecini sekteye uğratırken tedarik zincirini kesintiye uğratmış, emtia ve enerji fiyatlarında meydana gelen artışlar ekonomik gidişatın önündeki engeller olarak ortaya çıkmıştı.

2021 yılında Türkiye ekonomisi pandemi şartlarına rağmen hızlı bir toparlanma yaşamıştır. Bu süreçte iç ve dış talepteki artışlar ile birlikte iyileşme süreci başlamıştır. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu gelişmeler, dış ticaret dengesine de yansımıştır. Dış talep konusunda hızlı aksiyon alan yapısı ve Avrupa ülkelerine olan coğrafi yakınlığı ülkemize ihracat açısından önemli kolaylıklar sağlamıştır.

Konya; hem Türkiye’nin hem de İç Anadolu Bölgesinin tarım, ticaret, sanayi ve turizm cazibe merkezi olarak bölgedeki diğer illere lokomotiflik görevi yapan, ülke ekonomisine ciddi katkıları bulunan bir üretim üssüdür. Tarımdan gelen gücünü sanayiye en iyi şekilde aktaran bir il olan Konya, sanayi şehri olma yolundaki iddiasını her geçen gün artırarak büyümeye devam etmektedir. Bu durum rakamlara da yansımaktadır. Bu kapsamda Konya’nın 2021 yılına ilişkin demografik yapı, tarım, sanayi, dış ticaret, ar-ge, yatırım teşvik vb. pek çok alanda verilerin ve analizlerin yer aldığı “Konya Ekonomi Raporu 2021” çalışması, Konya ekonomisinin gelişim sürecinin izlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Konya Ticaret Odası, 137 yıllık köklü geçmişiyle şehrimiz ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültür alanlarda gelişimine katkı sağlamak için canla başla hizmet etmektedir. Odamız programlı olarak yürüttüğü projeler ile şehrin ihracatını artırmak, üyelerimizin ticaret hayatında yaşadığı sıkıntıları gidermek ve özel sektörün ülke ekonomisine maksimum katkıyı sağlaması için faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, “Konya Ekonomi Raporu 2021” çalışmamıza katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

Konya Ekonomi Raporu 2021 için lütfen tıklayınız.