Türkiye-KKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Hk.


02 Aralık 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, mer’i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verilmiştir.

Yazıda ayrıca, 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için ise bu şartın aranmayacağı da belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

Ek: Ticaret Bakanlığı yazısı